Autor 3170 vizualizări


 

Victor Neumann, istoric şi profesor de istorie modernă universală şi de istorie modernă a României la Universitatea de Vest din Timişoara, şi Armin Heinen, profesor de istorie premodernă şi modernă la Universitatea din Aachen, explică în prefaţa cărţiiIstoria României prin concepte. Perspective alternative asupra limbajelor social-politicecare este scopul studiilor publicate în acest volum.
 
Autorii prezenţi în carte analizează concepte precum omul politic, democraţie, Europa, neam, naţiune, totalitarism, tranziţie, cenzură, manipulare sau libertate de expresie. „Contribuţiile fiecăruia vizează dezvăluirea trecutului şi prezentului României, identificarea limbajelor ce au prefaţat ori au urmat cele mai relevante fapte politice, dezvoltarea perspectivelor alternative asupra culturii române prin includerea relaţiei dintre elite şi mase şi prin reflecţia novatoare asupra neterminatei modernizări sociale şi statale“, explică cei doi editori coordonatori. Semnatarii articolelor pun accent pe „faţetele necunoscute“ ale politicii României moderne:cum au luat naştere conştiinţa naţională românească şi statul român şi ce anume s-a făcut sau nu s-a făcut în beneficiul europenizării României de la 1859 şi până astăzi. Victor Neumann vine cu o întrebare interesantă:„Este utilă rescrierea istoriei României?“ Reputatul istoric răspunde:„După două regimuri totalitare – care au folosit cunoştinţele despre trecut în favoarea ideologiilor lor extremiste –, rescrierea istoriei României devine obligatorie (…). Schimbarea politică majoră – trecerea de la discursul monologal-totalitar la cel dialogal-democratic – pretinde înnoirea limbajelor, necesitând repere culturale şi de gândire politică alternative şi distanţarea de comportamentele epocilor anterioare“.
 
Istoria României prin concepte
Coordonatori:Victor Neumann şi Armin Heinen
Editura Polirom
Număr pagini:432
Preţ:44.95 lei