Autor 3717 vizualizări


Începând cu 21 septembrie, timp de 8 săptămâni, Fundația Calea Victoriei organizează un curs de Istoria Artei, o călătorie în mai bine de două milenii din cronologia  artei europene. Ședințele vor avea loc în fiecare zi de luni, de la ora 19:00, pe str. Popa Soare nr. 40, et. 1, București. Vârsta minimă de participare este 16 ani, iar costurile de participare la acest curs sunt de 375 ron și 340 ron, cu reducere.

Cursanții vor dobândi noțiuni generale despre artiști, evenimente, opere de artă celebre, inovații artistice, evoluții stilistice etc. de la lectorul fundației, Cosmin Ungureanu.

Temele cursului de istoria artei se desfășoară astfel:

1.        Antichitatea greacă şi latină:fundamentele artei  europene (sec. V î. Chr – sec. IV d. Chr.)

configurarea idealului clasic – semnificaţii, posteritate, exemplaritate

arhitectura greacă:tipologii, structură, aparat decorativ;ordinele arhitecturale

evoluţia sculpturii şi ceramicii greceşti

arta romană între „vulgarizarea” moştenirii greceşti şi inovaţie

2.       Artă şi credinţă în Evul Mediu occidental (sec. VIII-XV)

„stilul” romanic şi „stilul” gotic – continuităţi şi transformări

catedrala ca nucleu al artei medievale;

evoluţia picturii şi sculpturii;artele „minore” – vitraliu, tapiserie, miniatură

 3.       Renaşterea italiană:resuscitarea / inventarea idealului antic (sec. XV-XVI)

conceptul de „Renaştere” şi avatarurile lui;periodizare, centre artistice şi artişti semnificativi etc.

inovaţii în reprezentare:perspectivă şi redarea spaţiului

trecerea de la „iconic” la „narativ”;gestualitate, expresie şi acţiune în pictură

reinventarea artei:mitologie, umanism, erotism

  4.      Centre şi periferii:difuzarea / „manierizarea” Renaşterii (sec. XVI)

traseul evolutiv şi „internaţionalizarea” Renaşterii târzii

convenţiile de reprezentare în pictura manieristă

„secolul de aur” al picturii veneţiene 

5.       Fervoare, retorică şi iluzia realităţii:arta în vremea Contrareformei (sec. XVII)

„Baroc” şi „Clasicism” – terminologie, periodizare, trăsături generale

artele şi retorica în Italia;„pictura tenebrelor” versus „clasicismul arcadian”

pictura în Ţările de Jos – inventarea „genurilor” artistice şi relativizarea realităţii

pictura vizionară în Spania

6.      Gracilitate rococo versus simplitate neoclasică (sec. XVIII)

evoluţia artelor în veacul luminilor – modificarea mecanismului de comandă, producţie şi diseminare

fenomenul The Grand Tour ca factor catalizator

„Rococo” versus „Neoclasicism” – terminologie, periodizare, trăsături generale

7.       Avatarurile modernităţii  (sec. XIX)

curente şi „episoade” artistice (romantismul, „Realismul”, „Şcoala de la Barbizon”)

Impresionismul:geneză, impact, inovaţii, teme artistice

postimpresionismul (neoimpresionism, simbolism, Nabis etc.)

Art Nouveau şi sinteza artelor

 8.      „Revoluţiile” secolului al XX-lea (c. 1900 – c. 1940)

rupturile decisive:cubismul şi fauvismul

mişcările de avangardă (futurismul, dadaismul, suprarealismul)

despărţirea de figurativ:pictura abstractă

revenirea la figurativ şi „noul clasicism” în epoca interbelică