Autor 1665 vizualizări


Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” vă invită să participați la sesiunea anuală de comunicări științifice cu tema „Conflicte sociale, revolte, revoluții” ce se va desfășura în zilele de 6 și 7 decembrie.

La împlinirea a 100 de ani de la revoluţiile ruse din 1917, într-o perioadă în care criza economică, fluxul migratoriu şi rivalităţile politice au reactualizat tensiunile intracomunitare din societăţile occidentale, se propune o reflecţie asupra conflictelor sociale şi a modului în care s-au manifestat acestea de-a lungul istoriei.  

Sesiunea acoperă aşadar toate epocile istorice în care se regăseşte această problematică, în demersul de a decela aspectele comune şi elementele specifice.

Temele abordate:

- Conflictele în societăţile agrare;

- Chestiunea socială în epoca industrializării;

- Fluxul migrator: cauze şi consecinţe;

- Politica statelor – între represiune şi reforme;

- Ideologiile şi cultura protestului.

Program:  

MIERCURI, 6 decembrie 2017

10.00 – 10.15

• Ovidiu Cristea, directorul Institutului de Istorie „Nicolae Iorga”, Cuvânt de deschidere

10.15 – 11.45 

Revoluţia: perspective teoretice

Moderator: Alexandru Mamina

• Adrian-Paul Iliescu (Facultatea de Filosofie, Universitatea Bucureşti), Raţionalitate şi revoluţie

• Mircea-Cristian Ghenghea (Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”), Revoluţia pe hârtie: gazeta „Revoluţia Socială” (1898–1900) şi Dumitru Radoviceanu

• Florin Müller (Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti), Revoluţia fascistă – ipostazele unui concept; cazul românesc

11.45 - 12.00: Pauză de cafea 

12.00 – 14.00 

Rivalităţi, conflicte, negociere

Moderator: Ovidiu Cristea

• Dana Caciur (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”), „...per vicinar bene”. Frământări sociale în Dalmaţia şi „reţeta” veneţiană a bunei convieţuiri (secolul al XVI-lea)

• Oana Rizescu (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”), „Limbajul dreptăţii”: reabilitarea morală postconflict în documentele medievale româneşti

• Cristian Ploscaru (Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”), Conspiraţii boiereşti în Moldova. Valoarea documentară a Efemeridelor lui Constantin Caragea

• Victor Rizescu (Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea Bucureşti), Structură socială şi organizare profesională: transformări şi contradicţii româneşti în succesiunea revoluţiei ruse şi a primului război mondial

14.00 – 15.00: Pauză de prânz 

15.00 – 17.00 

Tensiuni sociale în modernitate

Moderator: Ileana Căzan

• Mihai-Răzvan Ungureanu (Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti), „Dacă doar de bătaie ştie...”. Violenţă şi autoritate în Moldova Regulamentului Organic

• Daniel Gicu (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”), Conflicte sociale în snoavele populare româneşti de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea

• Cristina Gudin (Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti), Reflectarea răscoalei din 1888 în presa vremii

• Ecaterina Lung (Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti), Ideologie socialistă şi producţie capitalistă

17.00 – 17.30 

• Vernisajul expoziţiei „80 de ani de la înfiinţarea Institutului pentru Studiul Istoriei Universale – Arhiva Nicolae Iorga”

17. 30: Cina 

JOI, 7 decembrie 2017 

10.00 – 12.00 

Formele şi mecanismele revoltei

Moderator: Maria Pakucs

• Daniela Zaharia (Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti), De ce se prăbuşesc dinastiile? Mistică, profit şi mobilizare în revoltele ţărăneşti şi militare din primele epoci imperiale chineze

• Maria Magdalena Székely (Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”), Contestări ale puterii şi forme ale violenţei în ţările române

• Lidia Cotovanu (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”), Matei al Mirelor şi revoltele antigreceşti din Ţara Românească (începutul secolului al XVII-lea)

• Radu Nedici (Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti), Cum să porneşti o revoltă în veacul al XVIII-lea: activism, adunări publice şi propagandă în comunităţile ortodoxe din Transilvania în anii 1740–1760

12.00 – 12.15: Pauză de cafea 

12.15 – 15.30 

Revoluţiile ruse din 1917: istorie şi memorie 

Moderator: Cristian Ploscaru

12.15 – 13.45: Prima parte

• Simion Gheorghiu (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”), „În preajma revoluţiei”. Rusia anului 1917 în mărturii contemporane

• Alexandru Mamina (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”), Vinovăţie şi mesianism: trăsături psihologice în revoluţia rusă din octombrie 1917

• Venera Achim (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”), Evenimentele din Rusia din anii 1917–1921, reflectate în mărturiile unor români ardeleni din armata austro-ungară

13.45 – 14.00: Pauză de cafea 

14.00 – 15.30: Partea a doua 

• Bogdan Popa (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”), Război, refugiu, revoluţie. Romulus Cioflec (1882–1955) ca memorialist şi scriitor 

• Vasile Buga (Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului), Revoluţiile din februarie şi octombrie 1917. Noi abordări în istoriografia contemporană

• Mihaela Grancea (Facultatea de Ştiinţe Sociale şi Umane, Universitatea „Lucian Blaga”), Revoluţia bolşevică în filmul rus recent, în contextul reconstrucţiei identitare postcomuniste

15.30 – 16.30: Pauză de prânz 

16.30 – 18.00 

Războiul şi problematica socială 

Moderator: Cristian Vasile

• Radu Tudorancea (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”), Calvarul exodului. Mişcări de populaţie în România primului război mondial

• Claudiu-Lucian Topor (Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”), „Ţărani” contra „boieri” (1916–1918). Propaganda germană în anii ocupaţiei militare şi schisma din interiorul societăţii româneşti

• Raluca Tomi (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”), Traumele războiului şi problemele sociale în România interbelică. Studiu de caz: Arhiva Nicolae Iorga

 SURSA: INSTITUTUL DE ISTORIE „NICOLAE IORGA” SI FACULTATEA DE ISTORIE, UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI