Autor 3275 vizualizări


Lipsește din istoriografia românească o monografie de mari dimensiuni dedicată capitalei țării. Există însă lucrări despre diferite perioade ale istoriei Bucureștiului, iar epoca fanariotă a fost tratată într-o amplă lucrare de Tudor Dinu. Volumul său, Bucureștiul fanariot, ne introduce în bogata istorie a Bucureștiului în secolul al XVIII-lea, când orașul își începe evoluția către modernitate. Au fost vremuri grele pentru capitală, devastată în mai multe rânduri de războaie, epidemii și dezastre naturale, evenimente care forțează însă numeroase schimbări.

În această carte, Tudor Dinu se apleacă, cu multe detalii, asupra câtorva aspecte esențiale din istoria orașului. Inventariază construcțiile civile din București (reședințe domnești, curți boierești, hanuri etc., majoritatea pierdute în timp), pe cele de cult, și prezintă ceremoniile politice și religioase care aveau loc în capitala Țării Românești (precum întâmpinarea firmanelor împărătești, acreditarea trimișilor străini sau ceremoniile organizate la Curte de sărbători). Autorul prezintă, de asemenea, consecințele pe care le-au avut războaiele epocii fanariote (și nu au fost puține!) asupra capitalei. Acest volum va fi urmat de un altul dedicat altor aspecte din istoria orașului:catastrofe naturale, administrație, viață economică, viața cotidiană, cultură etc. 

Bucureștiul fanariot

Autor:Tudor Dinu

Editura Humanitas;număr pagini:552;preț:75 lei