Autor 737 vizualizări


Conferenţiar Andrei-Răzvan Voinea, doctorand la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion
Mincu", invită publicul bucureştean la o nouă întâlnire la Palatul Suţu, joi 25 septembrie 2014,
ora 19:00.


"Prezentarea ‘Cartiere ceferiste în Bucureşti’, va examina modul în care C.F.R a construit
locuinţe pentru proprii muncitori şi funcţionari în Bucureşti, între 1912 şi 1948. Ca urmare
a presiunilor muncitorilor, conducerea C.F.R. a adoptat diverse strategii pentru rezolvarea
problemei locuinţelor, precum construirea de cartiere (Steaua/Griviţa, Şoseaua Viilor), de
pavilioane, precum cele din centrul oraşului (str. Icoanei) sau de lângă gări (Filaret, Obor,
Pajura) pentru a uşura angajaţilor condiţiile de trai. Planurile de proiectare a unor oraşe-
grădini la Chitila şi Colentina cerute de muncitori au fost sortite eşecului din motive financiare,
dar şi urbanistice, generând numeroase proteste şi greve ale muncitorilor la sfârşitul anilor
treizeci şi acutizarea unei probleme sociale din ce în ce mai prezente în discursul public. Analiza îşi propune să inventarieze toate aceste iniţiative şi să prezinte motivele care au stat la baza construirii cartierelor şi a pavilioanelor, strategiile prin care conducerea C.F.R. a încercat să rezolve problema locativă, pe fondul dezvoltării stilului neo-românesc şi al ideilor oraşului-grădină în prima jumătate a secolului al XX-lea." Andrei-Răzvan Voinea

Intrarea 7 lei. În preţ este inclusă vizitarea expoziţiei permanente.

Următoarele conferinţe de joi:

02.10.2014 – Emanuel Bădescu – „Fotograful Franz Duschek”

09. 10.2014 – Cristian Radu – „Maşina timpului II”

16. 10.2014 – Oana Marinache – „Reşedintele Ştirbey din Bucureşti şi Ilfov”