Autor 1735 vizualizări


Acum o sută de ani, deşi România încheiase pacea cu Puterile Centrale, Bucureştiul resimţea în continuare privaţiunile impuse populaţiei de către autorităţile de ocupaţie, prin intermediul Ordonanţelor semnate de guvernatorul militar Tülff von Tscheppe.

Iată privaţiunile pe care bucureștenii trebuiau să le îndure:

 SURSA: Arhivele Naționale, SANIC, Fond Consiliul de Miniștri, dosar 3/1917, filele 235v-236.