Autor 2107 vizualizări


Povestirea pe scurt despre domnii Moldovei.

De la facerea lumii în anul 6867[1359], de atunci, cu voia lui Dumnezeu, s-a început ţara Moldovei:a venit Dragoşvoievod din ţara Ungurească, din Maramureş, la vânătoare după un bour şi a domnit 2 ani.
Şi a domnit fiul luiSas, 4 ani.
Şi a domnit Bogdan, 4 ani.
Şi a domnit fiul lui, Laţco, 8 ani.
Şi a domnit fiul Muşatei, Petru, 16 ani.
Şi a domnit fratele lui, Roman, 3 ani.
Şi după dânsul a domnit fratele lui, Ştefan, 7 ani.
Şi a domnitIuga2 ani.

În anul 6907 [1399] a venit la domnie Alexandru voievodşi a domnit 32 de ani şi 8 luni.
Iliaş, întâiul lui fiu, a domnit 2 ani şi 9 luni singur, iar cu fratele său, Ştefan, au domnit împreună 7 ani. A prins Ştefan voievod, pe fratele său Iliaş şi l-a orbit. Iar Ştefan voievod, singur, a domnit 5 ani.
Şi i-a tăiat capul Romanvoievod şi a domnit Roman voievod, fiul lui Iliaş, un an.
A domnit Petruvoievod, fiul lui Alexandru voievod, un an. Şi el a dat cetatea Chilia ungurilor.
Şi a domnit Ciubăr2 luni.
A domnit Alexăndrel, fiul lui Iliaş voievod, 4 ani. Şi în vremea lui a fost binecuvântat prea sfinţitul chir Theoctist ca mitropolit de patriarhul Nicodim al Ţării Sârbeşti, în vremea bine credinciosului despot Gheorghie.
Şi a murit la Cetatea Albă, în anul 6962 [1454] august 26.
A domnit Bogdanvoievod, fiul lui Alexandru voievod, tatăl lui Ştefan voievod, 2 ani. Şi i-a tăiat capul Petru numit Aron, la Răuseni.
A domnit Aron2 ani. Şi în vremea lui s-a început darea turcească. Şi după câtva timp i-a tăiat capul Ştefan voievod.
(Cronicile slavo-române, p. 60–61)

sursa:Bogdan Murgescu, Istoria Romaniei in texte