Autor 79659 vizualizări


Cele mai importante bătălii din istoria omenirii sunt acele bătălii singulare (nu campanii sau războaie în sine) care modifică polii de putere din lume, schimbând irevocabil destinul omenirii. Unele bătălii sunt relevante prin faptul că scurtează sau amână verdictul unui război, însă acest bilanț tratează bătăliile care, luate separat, fac diferența istorică pentru omenire. Lista nu este în ordinea importanței, ci în ordine cronologică.

1.     Bătălia de la Djahy (1178/1175 î. Hr.)

Egiptul lui Ramses al III-lea reușește să respingă invazia „popoarelor mării” care deja distruseseră statul Hitit, civilizația miceniană, regatele Ciprului și Ugarit. Prin această bătălie au fost opriți năvălitorii indo-europeni să distrugă civilizația egipteană, menținându-se moștenirea culturală egipteană.

2.     Bătălia de la Salamina (septembrie 480 î. Hr.)

Bătălie navală între coaliția orașelor-state grecești și Imperiul Persan condus de Xerxes. Victoria grecilor a pus capăt încercărilor persane de a cuceri lumea greacă, asigurînd, astfel, moștenirea culturală grecească.

3.     Bătălia de la Syracusa (415 î. Hr.)

Bătălie navală și terestră între Atena și aliații săi pe de o parte, și Sparta și aliații săi pe de alta. Victoria spartană pune capăt războiului peloponesiac pentru supremație în lumea greacă, marcând sfârșitul Atenei ca mare putere.

4.     Bătălia de la Gaugamela (331 î. Hr.)

Bătălie între forțele lui Alexandru cel Mare și Imperiul Persan condus de Darius al III-lea. Victoria lui Alexandru a asigurat începutul perioadei elenistice și a dominației culturale grecești, cu impact deosebit asupra culturii europene și nu numai.

5.     Bătălia de la Zama (19 octombrie 202 î. Hr.)

Bătălie între armatele romane conduse de Scipio Africanul și cele cartagineze conduse de Hannibal Barcas. Victoria romanilor marchează sfârșitul celui de-al Doilea Război Punic, sfârșitul Cartaginei ca mare putere și începutul expansiunii mediteraneene a Romei.

6.     Bătălia de la Actium (2 septembrie 31 î. Hr.)

Bătălie navală între Octavian și forțele conduse de Cleopatra și Marc Antoniu. Victoria lui Octavian marchează sfârșitul Egiptului Ptolemaic, sfârșitul războaielor civile din statul roman și începutul Imperiului Roman.

7.     Bătălia de la Podul Milvius (312)

Bătălie între Constantin I (cel Mare) și Maxențiu pentru controlul asupra Imperiului Roman. Victoria lui Constantin a marcat sfârșitul tetrarhiei și primul pas spre instituționalizarea Creștinismului drept religie oficială în Imperiu.

8.     Bătălia de la Câmpiile Catalunice/Châlons (451)

Bătălie între armatele lui Attila Hunul și o coaliție condusă de generalul roman Flavius Aetius și regele vizigot Theodoric. Victoria coaliției marchează sfârșitul imperiului hun și păstrarea civilizației romane în Galia.

9.     Bătălia de la al-Qādisiyyah (636)

Bătălie între califatul Rashidun și Imperiul Sassanid. Prin victoria califatului se reușește cucerirea Persiei de către arabi, sfârșitul statului persan zoroastrian, implantarea definitivă a Islamului în Iran.

10. Bătălia de la Guadalete (711)

Bătălie între califatul Omeiad și regatul Vizigot. Victoria musulmanilor marchează începutul stăpânirii maure asupra Peninsulei Iberice, pătrunderea culturii islamice și a celei grecești clasice în Europa Occidentală.

11. Al doilea asediu arab al Constantinopolului (717-718)

O încercare a arabilor de a cuceri capitala Imperiului Bizantin. Eșecul arab a marcat una dintre limitele expansiunii arabo-islamice în Europa și menținerea civilizației est-europene.

12. Bătălia de la Tours/Poitiers (octombrie 732)

Bătălie între califatul Omediad și regatul Merovingian condus de Carol Martel. Victoria francilor a marcat o limită a expansiunii arabo-islamice în Europa, menținerea civilizației vest-europene, începutul feudalismului european și debutul timid al dinastiei Carolingiene.

13. Bătălia de la Lechfeld (10 august 955)

Bătălie între regele german Otto și invadatorii maghiari. Victoria lui Otto marchează începutul sedentarizării maghiarilor și debutul dinastiei Ottoniene.

14. Bătălia de la Hastings (14 octombrie 1066)

Bătălie între William al II-lea, duce de Normandia și Harold Saxonul, rege al Angliei. Victoria lui William marchează începutul statului englez medieval propriu-zis, începutul civilizației britanice.

15. Bătălia de la Manzikert (26 august 1071)

Bătălie între turcii selgiukizi conduși de Alp Arslan și provinciile bizantine împreună cu mercenari din Asia Mică. Victoria selgiukidă marchează decăderea Imperiului Bizantin și implantarea definitivă a elementului etnic turc în Anatolia.

16. A IV-a Cruciadă (1204)

Cucerirea Constantinopolului de către expediția cruciaților condusă de Bonifaciu de Montferat. Evenimentul marchează începutul sfârșitului pentru Imperiul Bizantin.

17. Bătălia de la Kalka (1223)

Bătălie între coaliția ruso-cumană și Imperiul Mongol. Victoria mongolilor marchează începutul expansiunii mongole în Europa, căderea Rusiei Kievene, sfârșitul Imperiului Cuman.

18. Bătălia de la Nicopole (25 septembrie 1396)

Bătălie între coaliția creștinilor condusă de Sigismund de Luxemburg și Carol Temerarul al Burgundiei împotriva sultanului otoman Baiazid I. Victoria turcilor a marcat începutul implantării otomane în Balcani, eșecul creștinilor de a respinge pe turci din Europa.

19. Asediul Belgradului (iulie 1456)

Încercarea turcilor otomani conduși de sultanul Mehmet al II-lea de a cuceri Belgradul și de a avansa către centrul Europei. Succesul lui Iancu de Hunedoara a marcat stăvilirea ofensivei turcești și consolidarea Ungariei.

20. Bătălia de la Lepanto (7 octombrie 1571)

Bătălie navală între coaliția condusă de Spania Habsburgică și Imperiul Otoman. Victoria spaniolă a marcat începutul decăderii statului otoman, pierderea controlului turc asupra Mediteranei.

21. Asediul/Bătălia Vienei (septembrie 1683)

Încercarea turcilor otomani de a cuceri Viena și de a avansa către centrul Europei. Victoria coaliției conduse de Sfântul Imperiu Romano-German și regele polonez Ian III Sobieski îi respinge pe turci pentru ultima oară, inițiind contraofensiva creștină în Balcani.

22. Bătălia de la Valmy (20 septembrie 1792)

Bătălie între forțele Revoluției Franceze și coaliția condusă de Prusia și Imperiul Habsburgic. Victoria franceză a marcat consolidarea ideii revoluționare și începutul implicit al modernității europene.

23. Bătălia de la Leipzig (octombrie 1813)

Bătălie între Napoleon I și aliații săi împotriva celei de-a Șasea Coaliții. Victoria coaliției a marcat începutul sfârșitului pentru Imperiul Francez.

24. Bătălia de la Sedan (1 septembrie 1870)

Bătălie între francezi și prusaci. Victoria prusacilor a însemnat crearea Germaniei ca stat, viitoare mare putere mondială, precum și sfârșitul celui de-al Doilea Imperiu Francez.