Autor 34078 vizualizări


Biblia este Cartea Sfântă şi cea mai des întâlnită carte din lume. Originile sale se află în însemnările poporului evreu cu privire la experienţa de unire cu Dumnezeu-Jahve. Iată zece lucruri despre Biblie.

  • Culegere de texte sacre ale religiilor ebraică şi creştină, care cuprinde cu două mari părţi:Vechiul Testament, denumită de iudaism „Cartea sfintei uniri” şi Noul Testament, numit de iudaici „Cartea noii uniri”. 
  • Învăţăturile aflate în Biblie s-au transmis din generaţie în generaţie în forma orală, iar mai târziu au fost strânse în culegeri, reorganizate ulterior şi scrise în stiluri literare diferite.
  • Celor mai vechi texte scrise datează din anii 1000-750 î.H şi care pot fi identificate în general cu Pentateuhul li s-au adăugat scrierile privitoare la tradiţia Sfinţilor Părinţi şi la tradiţia profetică.
  •  Forma literară a acestor texte şi a celor ulterioare a fost adaptată de-a lungul timpului la schimbările intervenite în condiţiile politice şi de viaţă socială ale poporului evreu.
  • Iudaismul şi-a întemeiat propria experienţă colectivă pe Biblie dezvoltându-i caracteristicile de „religie a cărţii”, astfel că Biblia a fost de-a lungul secolelor adnotată, comentată şi interpretată de un corpus doctrinar foarte amplu (Midraşim, Mişna, Talmud).
  • Canonul ebraic e format din „Tora”, „Profeţi” şi „Scrieri”.
  • „Sfintele Scripturi” ale Bibliei au fost păstrate prin permanenta recopiere a sulurilor de papirus originale, a pergamentelor şi a codicelor.
  • Atât iudaismul cât şi creştinismul recunosc caracterul de inspiraţie divină directă şi în consecinţă caracterul de lege pentru credinţa lor a unei liste (canon) variate de cărţi, care a fost precizată de-a lungul timpului.
  • Locul de frunte căpătat de Biblie în cadrul Reformei, mai ales activitatea lui Martin Luther a determinat o deosebită precauţie din partea catolicismului modern în divulgarea în rândul maselor a Bibliei, precauţie care a fost abandonată de Conciliul II Vatican.
  • Între secolele al XIX-lea şi al XX-lea, Biblia a fost supusă unei foarte atente examinări istorico-filologice realizate după criteriile ştiinţelor istorice moderne şi care s-a afirmat nu fără polemici.