Autor 2834 vizualizări


Zeci de capodopere ale artei aurului din ţara noastră din epoca bronzului până în epoca geto-dacică pot fi admirate de astăzi la Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova în cadrul celei de-a doua ediţii a expoziţiei temporare "Comorile dacilor".

Piesa de rezistenţă a expoziţiei o constituie Coiful de la Coţofeneşti, cea mai importantă piesă descoperită pe teritoriul judeţului Prahova. Coiful a fost descoperit întâmplător în vara anului 1926 de către mai mulţi copii din satul Coţofeneşti într-una din râpele situate în punctul „Vârful Fundăturii". Coiful se întoarce pentru prima oară la Ploieşti, după mai bine de 81 de ani, de când a fost încredinţat de către săteanul Alexandru Simion din Coţofeneşti omului de afaceri ploieştean Ion Marinescu-Moreanu, pentru a fi „valorificat la Bucureşti". Începând cu anul 1972, coiful de la Coţofeneşti a fost expus în Tezaurul Istoric al Muzeului Naţional de Istorie a României, fiind admirat de câteva milioane de vizitatori din ţară şi din străinătate.Până pe 1 noiembrie, în piviniţa Muzeului de Istorie mai pot fi admirate tezaurele de la Stânceşti, Cucuteni-Băiceni, Perşinari şi Hinova, Vasul de la Biia şi brăţări, pumnaluri şi pandantive din aur.

Tezaurul de la Perşinaridatează din perioada mijlocie a epocii bronzului. Se pare că un prim grup de obiecte ar fi fost găsit în 1954 de un localnic, în timp ce săpa o groapă pentru scos lut pe terasa pârâului din localitate. Acesta era alcătuit cel puţin dintr-o spadă scurtă şi patru sau cinci topoare.

Tezaurul de la Hinovaa fost descoperit în anul 1980, cu prilejul săpăturilor arheologice sistematice în cadrul unei necropole plane de incineraţie suprapusă de un castru roman din secolele IV-V. Tezaurul este alcătuit în majoritate din piese de port precum brăţări, coliere şi fragmente de lingouri din aur. Alături de aceste piese se află şi o brăţară din bronz cu capetele suprapuse.

Vasul de la Biiaprovine dintr-o descoperire izolată fiind găsit în 1895 într-o carieră de calcar de pe malul Târnavei. Din tezaurul de la Stânceştila Ploieşti poate fi admirată o superbă aplică din foaie de aur reprezentând un animal fantastic cu cap de mistreţ, corp de peşte, coadă şi aripi de pasăre.

Tezaurul de la Cucuteni-Băicenia fost descoperit întâmplător în 1959 şi este compus dintr-un coif, două brăţări polispiralice şi mai multe aplice de harnaşament.

Diademadin judeţul Vaslui a fost descoperită în 1978 în contextul săpăturilor arheologice de la cetatea geto-dacă situată la sud-est de comuna Buneşti-Avereşti, depusă izolat, într-o groapă, în zona nordică a cetăţii.

Preţul unui bilet pentru cei care vor să viziteze expoziţia este de 8 lei, iar studenţii, elevii şi pensionarii beneficiază de o reducere de 50%. Preşcolarii plătesc doar 2 lei. Programul de vizitare este zilnic, cu excepţia zilei de luni, între orele 9.00 şi 16.00.  Paza pieselor expuse este asigurată de o firmă de profil, cheltuielile suportate de Muzeul de Istorie pentru organizarea acestui eveniment ridicându-se la 200.000 de lei.