Autor 135717 vizualizări


Desigur cã fiecare sistem religios are particularitãţile sale. Mormonii cred în organizarea tripartitã a cerurilor şi multiplicitatea lumilor şi Dumnezeilor. Iatã alte câteva caracteristici bizare ale sectei mormonilor…

  1. Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă a fost fondată la 6 aprilie 1830, în vestul statului american New York, de Joseph Smith (1805-1844). Smith (foto sus), considerat de către mormoni profet al lui Dumnezeu, a pretins că Dumnezeu şi Isus Hristos au venit la el în 1820, că i-au ordonat să nu adere la nici o biserică, pentru că toate sunt imperfecte şi incomplete, şi că i-au promis că într-o zi va fi reintrodusă, prin el, biserica adevărată.
  2. Zeciuiala este destul de comunã în multe sisteme de credinţã, dar rareori este obligatorie. Teologia mormonã susţine cã pentru a ajunge cu certitudine în grãdina raiului, este absolut necesarã plata unei cotizaţii. Legea zeciuielii sau contribuţia voluntară a unei persoane cu o zecime din venitul său anual pentru lucrarea Domnului, a fost cunoscută încă din vremurile Vechiului Testament. Avraam i-a plătit zeciuială lui Melhisedec (Geneza 14:17-20).
  3. Una dintre cele mai faimoase învãţãturi interzice consumul de cafea, ţigãri şi droguri, iar consumul de alimente trebuie sã se facã raţional, fãrã excese. Mormonii considerã cã în anul 1833, Dumnezeu i-a revelat lui Joseph Smith o lege a sănătăţii pentru ca noi să ne menţinem trupurile sănătoase şi active. Această lege este cunoscută sub denumirea de Cuvântul de înţelepciune.
  4. Fiecare om a fost înainte de întrupare un spirit într-o existenţã anterioarã. Dupã moarte spiritul se separã de trup şi intrã fie în paradisul spiritelor, fie în închisoarea spiritelor. Lumile acestea existã ca loc de aşteptare pentru a doua venire. Ei mai considerã cã omul a locuit cu Dumnezeu înainte de a veni pe pământ, cã el este Tatăl lui şi vrea ca el să-i devinã asemănător. El l-a trimis aici pentru ca să înveţe cum să facã aceasta, lucru posibil numai prin dragostea infinită şi prin harul lui Isus Hristos.
  5. Mormonii dispun de un profet ale cãrui revelaţii devin dogmã dacã sunt produse când acesta este în exerciţiul funcţiei. Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă este condusă prin intermediul revelaţiei primite de profetul în viaţă, care, asemenea lui Moise, Avraam, Petru şi celorlalţi profeţi din vremurile străvechi, primeşte cuvântul lui Dumnezeu (Amos 3:7).
  6. Cartea Mormonilor este o parte a scripturii Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmã ale cãrei evenimente coincid temporal cu cele din Biblia iudeo-creştinã, dar se petrec pe continental American. Urmãreşte povestea a douã triburi care au descins din familia lui Levi. La porunca lui Dumnezeu, Levi a condus un grup mic de oameni către continentul american. Acolo, ei au devenit un popor mare, având profeţi printre ei. Cartea este numită după Mormon, unul dintre ultimii dintre aceşti profeţi străvechi. Mesajul principal al Cărţii lui Mormon, în afară de faptul că este o cronică despre oamenii de acolo şi despre profeţii lor, se referă la misiunea lui Isus Hristos şi la prezenţa Sa pentru o perioadă printre oamenii din America după învierea Sa.
  7. Membrii Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă (mormonii) tratează poruncile ca fiind îndrumările lui Dumnezeu în vederea trăirii unei vieţi neprihănite. Membrii Bisericii cred, de asemenea, că din învăţăturile lui Hristos din Noul Testament şi din Cartea lui Mormon este limpede că atunci când ne supunem poruncilor are loc un efect purificator. Supunerea nu are legătură doar cu acţiunile unei persoane, ci şi cu gândurile şi intenţiile sale.
  8. Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă propovăduieşte că viaţa de familie şi căsătoria sunt elementele cheie ale existenţei umane. Viaţa trăită în cadrul căsniciei şi familia oferă oportunitatea de bază necesară dezvoltării sociale şi religioase tuturor acelora care doresc să se perfecţioneze urmând legile şi poruncile divine. Mormonii susţin natura sacră a instituţiei căsătoriei şi a familiei şi cred că aceste instituţii pot să continue prin eternitate. Membrii credincioşi se căsătoresc, nu doar pentru viaţă, ci pentru „timp şi întreaga eternitate”, într-o ceremonie care are loc într-un edificiu special care se numeşte un „templu”. Templele mormone nu sunt biserici obişnuite;fiecare membru sau vizitator poate asista la slujbele normale ale mormonilor, dar numai mormonii credincioşi pot să intre într-un templu.
  9. Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă acceptă următoarele patru cărţi ca lucrări canonice, ca scriptură sfântă:Cartea lui Mormon, Biblia, Doctrină şi legăminte – o colecţie de revelaţii divine şi de explicaţii inspirate, care au fost oferite de Dumnezeu profeţilor Săi începând cu secolul XIX pentru a întemeia şi îndruma Biserica în zilele din urmă şi Perla de mare preţ – o selecţie din revelaţiile, traducerile şi scrierile lui Joseph Smith.
  10. Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă defineşte „preoţia” ca fiind autoritatea de a acţiona în numele lui Dumnezeu. Aceeaşi autoritate care a existat în Biserica originală întemeiată de Isus Hristos există şi în Biserica lui Isus Hristos din ziua de astăzi. Biserica este îndrumată şi condusă prin intermediul acesteia.Toţi bărbaţii membri ai Bisericii, care sunt pregătiţi şi demni, primesc preoţia (posibil de la vârsta de 12 ani în sus) pentru a putea ajuta la conducerea Bisericii şi la slujirea în folosul celorlalţi.