HISTORIA, Nr. 63, martie 2007

Napoleon nu avea cum să prevadă ocuparea şi administrarea unui oraş abandonat, care se transformă încet, încet în cenuşă. Desigur, soldaţii francezi, ca şi aliaţii lor vor fi acuzaţi de incendierea Moscovei, ceea ce va exacerba patriotismul fanatic al ruşilor. El se gândeşte că trebuie să facă ceva, dar repede, pentru a-şi restabili prestigiul. Dar ce anume?