Autor 1383 vizualizări


Cronologia raționată a istoriei universale prelucrată cu privire la esamenul de bacalaureat de A. D. Xenopol, doctor în Filosofie, profesor de Istorie și Filosofie la Institutul Academic din Iași, ediția a doua, revezută și adausă, Iasi, Tipo-litografia H. Glodner, 1878. Citez din Prefață: „Lipsa unei espuneri pe scurt a înșirării faptelor istorice ne-au părut îndestul de simțită în timpul practicei de aproape șapte ani ce am făcut-o ca profesor la Institutul academic.
Pentru a îndeplini această lipsă am întreprins scrierea de față. În ea sînt expuse pe scurt faptele istorice fără nici un soiu de aprețuire critică a lor, care rămîne cu totul în voia profesorului. Am căutat cu deadinsul a da o desvoltare mai mare faptelor de cultură, care însă s-au tipărit cu litere mai mici și pot fi astfel omise într-un curs mai elementar. De asemenea s-au tipărit cu caractere mici începutul sau sfîrșitul unei perioade întrucît era de nevoie pentru a nu se întrerupe continuitatea istorică.” Noutatea cărții e dată tocmai de această aplecare către faptele de cultură, mai precis de viață. Iată, de exemplu, rîndurile despre ivirea și dezvoltarea creștinismului: „Corupția de mare a lumei, starea socială cea miserabilă a poporului de jos, lipsa unei credinți în ceva, a unei iubiri de patrie sau de familie, întinderea filosofiilor triste ale Stoicismului și Epicureismului în clasele de sus, a cultelor misterioase orientale în clasele de jos – toate acestea pregătesc spiritele pentru primirea unei religiuni noi. De aice întinderea cea grabnică a Creștinismului, înlesnită și prin spiritul de proselitism a vechilor Creștini ( silința de a întoarce pe mulți la credință) apoi prin unitatea introdusă între popoare cu organizațiunea Romană și limba latină și elenă răspândite pretutindeni.” O carte de Istorie universală pentru elevi. Da, dar o carte scrisă de A. D. Xenopol, cel mai mare istoric al României, prin talentul de a nara, un Sadoveanu al istoriografiei.