Autor 1760 vizualizări


Vizita oficială a Mareșalului francez Joseph Jacques Césaire Joffre la București a avut loc în perioada 18-23 august 1920, cu ocazia înmânării „Medaliei Militare a Republicii Franceze” Regelui Ferdinand, ca semn de prețuire pentru eforturile țării în timpul Primului Război Mondial, scrie Casa Filipescu Cesianu, pe pagina de Facebook a muzeului.

Dincolo de cariera militară însemnată, Mareșalul Joffre a rămas în istorie datorită priceperii de a stopa ofensiva germană în bătălia de pe Marna, în 1914, la începutul războiului. Iubit deopotrivă de francezi și de români, „Papa Joffre”, cum i se spunea adesea, a fost primit cu mult entuziasm.  Cu prilejul acestui eveniment, Nicolae Iorga nota:

„Marele soldat la căpătâiul căruia stă toată Franța a fost, oricâte merite s-ar recunoaște însușirilor de strateg ale lui Foch, Mareșalul Joffre, câștigătorul războiului. (...) Când l-am văzut la București, gras, greoi, cu bunii lui ochi de burghez modest și mulțămit, ne-am întrebat poate de ce în figura lui nu e nimic din tragicele străfulgerări pe care le-am așteptat. Dar acest Catalan tăcut și sfios a avut marele merit de a nu dispera, de a sta pe loc, de a se înfige, de a aștepta biruința pe care n-a putut-o smulge. De a aștepta cu siguranță că ea trebuie să vie. Și cu credință se câștigă toate războaiele pe lume. Iar a lui a fost simplă și tare”. 

Mareșalul Joffre a ajuns în Capitală pe 18 august 1920. În dimineața zilei, la sosirea trenului, a fost întâmpinat de ministrul Franței, precum și de miniștrii români Take Ionescu și Constantin Argetoianu, cărora li s-a alăturat generalul Ioan Rășcanu, împreună cu președintele Comisiei Interimare a Capitalei, directorul general al Siguranței Statului și prefectul Poliției Capitalei.

La coborârea Mareșalului din tren, „o companie de onoare cu muzică și drapel a dat onorurile”, apoi s-au făcut prezentările, urmând ca oaspetele, însoțit de un adjutant regal, să pornească cu automobilul spre Palatul Regal, unde avea să fie găzduit. 


În aceeași zi la amiază, în Sala Tronului a Palatului Regal, într-o fastuoasă ceremonie, Mareșalul Joffre i-a acordat Regelui Ferdinand „Medalia Militară a Republicii Franceze”. Ceremonia s-a desfășurat în prezența Principelui Nicolae, ministrului francez, miniștrilor de război, șefului marelui Stat-Major, generalilor Rășcanu și Cristescu, precum și cu participarea unui număr mare de comandanți de regiment și ofițeri decorați cu Ordinul Militar de război „Mihai Vitezul”.  Mareșalul Joffre i s-a adresat Regelui Ferdinand:

„Am avut onoarea să fiu însărcinat de guvernul Republiciii Franceze să aduc Majestății Voastre Medalia Militară. Această Cruce a vitejilor pe care Franța nu o pune pe piepturile simplilor soldați și numai pe acelea ale generalilor cari au comandat înaintea inamicului, va fi pentru Majestatea Voastră simbolul înaltei considerațiuni ce națiunea franceză poartă Regelui-soldat care a condus armatele române la victorie. Odată cu această distincțiune aduc și urările Franței și expresiunea dragostei sale credincioase pentru persoana Majestății Voastre, a Majestății Sale Regina și pentru nobila și glorioasa armată română”.

Apoi, apropiindu-se de Rege, i-a prins pe tunică Medalia, după care, conform obiceiului, s-au îmbrățișat.  La rândul său, Regele a mulțumit cu recunoștință:

„Cu o adâncă emoțiune primesc din mâinile d-voastră, D-le Mareșal, înalta distincțiune militară pe care Guvernul francez a binevoit a mi-o oferi. Decorându-mă cu Medalia Militară care împodobește pieptul celor mai viteji soldați și ale comandanților de căpetenie, Franța a decorat întreaga mea Armată. Aceasta este o legătură și mai trainică care va consacra pe veci frăția de arme dintre cei ce au luptat pentru aceași cauză mare și sfântă. Legăturile acestei confraternități s-au strâns în mod indisolubil pe câmpurile noastre de luptă, a căror țărână sfântă acoperă mulți scumpi camarazi francezi căzuți pentru gloria comună, alături de frații lor de arme români. Vă rog, D-le Mareșal, să fiți interpretul sentimentelor mele de sinceră și adâncă recunoștință, pentru această nouă și prețioasă dovadă de simpatie, ce-mi este dată de căte guvernul Republicii Franceze”. 

A doua zi, a avut loc un prânz de gală în onoarea Mareșalului, iar seara a fost marcată de un alt moment important, găzduit de Palatul Artelor din Parcul Carol. Aici Mareșalul Joffre a oferit Bucureștiului „Crucea de Război Franceză”, ca răsplată a faptului că „și-a păstrat cu mândrie credința la triumful final al dreptelor sale revendicări și al cauzei libertății lumii apărată de aliați”.  

Ospitalitatea de care Mareșalul Joffre s-a bucurat în timpul șederii sale în Capitală reiese și din inițiativa Casei Capșa de a crea o prăjitură special pentru acesta, prăjitura „Joffre”, rămasă cunoscută până astăzi. De asemenea, strada 11 Iunie de astăzi a fost numită la vremea aceea „Piața Mareșalului Joffre”. 

Bibliografie: 

„Monitorul Oficial”, 22 august 1922; 
Nicolae Iorga, „Oameni cari au fost”, Volumul III, Fundația pentru Literatură și Artă Regele „Carol II”, București, 1936.