Redactor Şef: Ion Ioniţă

Creative Director:Mihaela Manolache 

Editor coordonator ediţie print: Florentina Ţone 

Coordonator web: Ciprian Plăiaşu 

Redacţia:

Ciprian Adrian Stoleru 

Ana-Maria Șchiopu

Iulian Sîmbeteanu

Corectură: Ioana Patrichi

""