Războaiele daco-romane, controverse şi mitificări

Autor: Iancu Moțu | 46265 vizualizări

În marea majoritate a expunerilor care se referă la conflictele daco-romane se susţine ideea că Roma, aflată într-o situaţie economică „dificilă” ar fi forţat cucerirea bogatei Dacii tocmai pentru a-şi rezolva problemele de acasă. Nimic mai fals şi, totodată jignitor măcar şi din perspectiva faptului că unul dintre „părinţii” fondatori – Marcus Ulpius Traianus – apare ca şeful unei bande de hoţi, jefuitori. Nu numai că acest lucru nu a fost adevărat, dar a fost o realitate cu totul răsturnată.

Orice cunoscător chiar mediocru a istoriei Romei pe parcursul secolului I ştie că, pornind din vremea lui Augustus creşterea economică a statului roman a fost constantă, atingând în vremea lui Domitianus (81-96 d. Hr) un prag care i-a permis principelui-imperator să crească solda trupelor. Acest gest ar fi fost imposibil în lipsa unor finanţe solide, a unor venituri ale statului care nu presupuneau sacrificii pentru populaţie. De altfel, se ştie, finanţarea armatei romane nu se făcea din ceea ce  noi numim astăzi drept buget de stat, ci dintr-un fond („casă de bani”) special. Nu este aici locul să intram în detalii speciale. Tot în aceeaşi perioadă dintre Augustus şi Domitianus armata romană a rămas la un efectiv de aproximativ 250.000 de oameni (legiuni şi trupe auxiliare) dispusă pe frontiere pentru a se apăra împotriva eventualelor atacuri externe. Puţină lume ştie că pierderea celor trei legiuni în dezastrul din Pădurea Teotuburgică (clades Variana) în anul 9 d. Hr. nu a dus la crearea altor legiuni care să le înlocuiască. Augustus, mai apoi principii-imperatori au considerat că nu este necesară înlocuirea lor, apărarea fiind asigurată de trupele de care dispuneau. Aceasta deoarece, Augustus şi toţi cei care i-au urmat au aplicat o regula strictă: fixarea in spatele unei linii de apărare, de altfel formidabilă pentru acea vreme, celebrul limes roman (frontieră întărită). În plus, principii-imperatori au recurs la acţiuni diplomatice capabile să aducă alături de Roma o serie întreagă de populaţii „barbare” aflate dincolo de frontierele romane, populaţii care să fie aliate  statului roman. Este ceea ce s-au numit alianţe – foedus – prin care Roma susţinea financiar, logistic, diplomatic pe cei care acceptau acest gen de alianţă, cerându-le în schimb o anume loialitate. Nu are sens să intrăm acum în detalii legate de sistemul de alianţe ale Romei în Europa. Dar este important de spus că romanii nu aveau niciun interes să provoace războaie numai de dragul de a purta război. De altfel, cine cunoaşte istoria Romei, poate constata că niciodată nu au provocat un razboi în lipsa unei reale primejdii, iar atunci când au început campanii aparent fără motiv, au făcut-o în mod preventiv.

Să revenim însă la conflictele cu dacii. Ştim, din surse absolut sigure, că dincolo de momentul Burebista, dacii au provocat, nu odată, daune serioase provinciilor romane de la vest de Dacia sau de la sud de Dunăre. Atragem atenţia că nu a fost vorba de apărare  în faţa unor atacuri romane! Pur şi simplu au fost atacuri fără a fi provocate, atacuri pe care provinciile romane le-au contabilizat la capitolul jaf, distrugeri, omoruri fără sens.  Din ceea ce ştim din izvoarele sigure ale vremii, atacurile au început încă din vremea lui Augustus şi au continuat până în vremea lui Domitianus. Răspunsul roman au fost câteva expediţii de pedepsire, cu mai mult sau mai puţin succes, crearea unei flote a Dunării, ridicarea unor castre de-a lungul fluviului, de asemenea transmutarea de populaţie de la nord de Dunăre în două ocazii. Se crede, pe baza unor solide date arheologice că un comandament roman a fost fixat în colaborare cu tribul dacic al burilor (bureilor?). Rezultă că acest trib nu prea avea relaţii bune cu un „rege” aflat sau nu la cârma tuturor dacilor. Romanii au mai încercat să tempereze activitatea dacilor şi prin plasarea între provinciile pannonice şi Dacia (în zona dintre cursul Tisei şi probabil înspre cea a Oradiei de astăzi) a unei populaţii de origiene sarmatică, iazigii. Poplaţie  cunoscută ca redutabili luptători călare. Altfel spus, au plasat o populaţie cu care încheiaseră un tratat de alianţă – foedus – care să controleze sau chiar să anihileze, la nevoie, atacuri dacice spre vest-nord-vest.. Un tratat similar a fost încheiat, în mod cert, şi cu sarmaţii aflaţi în zona de nord a Dobrogei şi spre gurile de vărsare ale Nistrului (sudul Basarabiei).

Ce a dus la izbucnirea conflictului?

Expunerea evenimentelor care au dus la conflictul daco-roma este extrem de complicată şi ţine mai degrabă de istoria internă a Romei, a luptelor pentru putere sau a încercărilor de a bloca unele acţiuni capabile să-l elimine pe Domitianus. Conflictul a început în momentul în care romanii aveau probleme pe linia Dunării de Mijloc (un posibil atac al marcomanilor, aflaţi în zona de astăzi a Cehiei şi Podişului Boemiei). În vreme ce trupele romane erau concentrate în acele zone, la sud de Dunăre, dacii au întreprins un atac, neprovocat, distrugător la sud de Dunăre în iarna anului 85/86. Distrugerile au fost masive, în cursul invaziei fiind ucis guvernatorul provinciei Moesia. Au fost măcelărite, fără motiv, câteva unităţi militare romane aflate în marş, neînarmate. Jaful şi distrugerile au fost masive. Răspunsul roman a survenit în anul 87 dar s-a încheiat cu o înfrângere usturătoare. Este ceea ce se numeşte de obicei campania sub conducerea lui Cornelius Fuscus, unul dintre cei doi comandanţi ai cohortelor pretoriene. Se pare că acesta a fost momentul în care Diurpaneus – şef militar de mare valoare – şi-a dobândit supranumele de Decebal (s-ar traduce, aproximativ, prin „cel prea strălucit”) şi a devenit chiar rege în locul unui Duras. Înfrângerea lui Fuscus a provocat o nouă reacţie romană (anul 88), de data aceasta sub comanda unui experimentat general, ducând la victoria de la Tapae. În urma acesteia s-a încheiat prima pace între Roma şi daci. De fapt era repetarea unei experienţe a alianţelor, dacii devenindfoederati (aliaţi) ai Romei. În schimb primeau subsidii, ajutor logistic, instructori militari etc.

Situaţia s-a schimbat însă radical odată cu ascensiunea la vârful puterii romane a lui Traianus. Acesta, militar de cea mai mare valoare, împreună cu un strălucitor stat-major general, a constatat că „punga dacică” (spaţiul dintre Aquincum – aproape de Budapesta de astăzi şi marele cot al Dunării înaintea intrării spre gurile de vărsare – Troesmis în antichitate) era extrem de greu de apărat. Este şi normal ca o frontieră de aproximativ 1000 de km să necesite un număr mare de trupe, deci un efort militar şi financiar notabil. Or, în perspectiva a ceea ce gândau romanii la acea vreme, scoaterea pungii dacice din joc ar fi dus nu numai la scurtarea liniei de apărare dar ar fi divizat o lume barbară greu de controlat. În plus, ar fi dus la o situaţie în care orice atac, dacic sau a altor populaţii din zonă, ar fi împiedicat inclusiv o invazie a Italiei pe direcţia Sava-Drava şi apoi prin zona de astăzi a Veneţiei. Romanii erau îngrijoraţi de o atare posibilitate amintindu-şi de momentele extrem de grele din vremea lui Tiberius (răscoalele pannonilor şi a altor populaţii din zona Illyricum, alte tentative mai târzii etc), dar fiind îngrijoraţi mai ales prin prisma faptului că Italia nu dispunea de trupe de linie. Pretorienii, câţi erau (cca. 9-11.000) nu ar fi putut face faţă unui atac de amploare.

Ca atare, Traianus şi statul său major au considerat că spaţiul dacic, chiar în condiţiile existenţei unui tratat de alianţă, nu prezenta o stare de siguranţă. Cel puţin atâta vreme cât nu se alinia politicii de apărare promovată de Roma. Iar principalul motiv al cuceririi Daciei a fost legat de poziţia strategică a teritoriilor nord-dunărene. Ce i-a interesat în primul rând pe romani a fost Podişul Transilvaniei şi posibilitatea dezvoltării sistemului de apărare (limes) între Aquincum şi zona gurilor Dunării. Nici vorba de bogaţiile dacice, de aurul dacic, pe care, de altfel abia romani l-au pus în valoare prin exploatări sistematice. Cu atât mai puţin au fost interesaţi de grâne sau de alte bogăţii ale vremii. Grânarele Romei se aflau în altă parte iar în Dacia preromană nu se putea pune problema producţiei de bunuri nici măcar după un model apropiat de cel al unor zone de interes pentru romani.

 Ce a dus la atacul roman din 101 este mai greu de stabilit cu exactitate. Se crede că motivul atacului au fost plângerile, reclamaţiile sarmaţilor iazigi la adresa lui Decebal. Că au fost motive reale sau secundare contează mai puţin astăzi.  Ceea ce este cu adevărat important nu sunt nici măcar operaţiunile militare. Ştim că principala direcţie de atac a fost dinspre sud, cu trupele concentrate în cele două provincii Moesia. Ştim, de asemenea, că decebal a încercat, şi nu odată, să oprească atacul, solicitând pace. Mai ştim că operaţiunile romane au fost duse pe axele unor râuri dar şi prin zona Carpaţilor de curbură. Cert este că la finalul acestora, în 102, Sarmizeghetusa Regia era cucerită. Cea mai bună dovadă, pentru cei care nu cred sau nu cunosc situaţia de atunci, nici rezultatul descoperirilor arheologice, este ridicarea unui castru roman în interiorul cetăţii dacice şi prezenţa (prin materiale epigrafice şi nu numai) a măcar unei fracţiuni a legiunii IV Flavia Felix . A urmat o a doua pace, altfel spus, un al doilea foedus, în alte condiţii. Mai puţin favorabile celui din vremea lui Domitianus. Decebal nu mai avea voie să producă armament, i-au fost retrase o parte din subsidii, au fost retraşi instructorii militari, alţi specialişti etc, dar cel mai important, pierdea toate terioriile aflate sub ocupaţia trupelor romane. Acestea erau: Banatul, Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei şi colţul de sud est al Transilvaniei. În Banat a fost fixat un mare comandament militar, probabil la Berzovia (Berzobis) unde legiunea IV Flavia Felix a ridicat, în pământ, un castru de aproximativ 25 ha. Tot acolo, probabil, era şi sediul unui gen de comandă supremă, încredinţată de către principele-imperator unui prieten bun, Caius Longinus. Ştim foarte bine că în unele din zonele ocupate de către romani au început construirea unor castre. Cel puţin cele din zona Ţării Bârsei (de pildă castrul de la Hoghiz) sunt databile din acea perioadă. Deci, rezultatul primului război a fost decuparea unui larg teritoriu aflat la nord de Dunăre din spaţiul pe care-l controla Decebal sau presupunem noi că-l controla. Am atarge atenţia asupra unui text antic ce poate da anumite lămuriri asupra situaţiei din anii 100 – 102. Este vorba despre textul care-i aparţine lui Cassius Dio (Dio Cassius Cocceianus), Istoria romană.

Istoria romană, 68,8:

pe când Traianus oştea împotriva dacilor şi se apropiase de Tapae, unde tăbărâseră barbarii, i s-a adus o ciupercă mare, pe care scria cu litere latine că ceilalţi aliaţi şi burii sfătuiesc pe Traian să se întoarcă înapoi şi să facă pace....” apoi, 68,11 „ Din pricină că mulţi daci trecuseră de partea lui Traian, precum şi din alte pricini, Decebal ceru din nou pace...”

În conformitate cu textul antic nici vorbă ca Decebal să fi avut la dispoziţie toate triburile dacice, din moment ce aliaţii şi burii îi cereau imperatorului Traianus să aleagă pacea, după cum şi faptul că mulţi dintre daci au trecut de partea romanilor.

Ştim că noul foedus plasa pe Decebal şi spaţiul pe care-l mai controla într-o poziţie inferioară celei în care s-a aflat la primul tratat de alianţă. Observaţia are o mare importanţă pentru ceea ce s-a petrecut mai apoi. Ştim, de asemenea, că regele dac nu şi-a respectat obligaţiile asumate. În perioada 102-104 romanii au construit marele pod de la Drobeta. Cunoaştem toate unităţile militare care au lucrat la acea construcţie ieşită din comun. Mai ştim că, din nou, Decebal a provocat probleme atunci când i-a atacat pe iazigi şi, mai apoi, a atacat bazele romane din zona Banatului cel puţin. Luându-l prizonier pe Longinus, apoi tentativa de santaj asupra lui Traianus, chiar încercarea de a-l asasina pe principele-imperator, dar şi alte măsuri, au dus la declanşarea celui de-al doilea conflict. Atragem atenţia asupra direcţiei principale de atac pentru războiul dintre 105-106! De data aceasta direcţia principală de atac a venit dinspre vest, pe linia Mureşului, restul mişcărilor de trupe fiind fronturi relativ secundare. Ştim că unul dintre principalii comandanţi de mari unităţi (legiuni) era chiar Hadrianus, care, cu această ocazie a făcut dovada unor calităţi militare mai mult decât onorabile. De ce nu s-a produs un atac principal dinspre sud? Pur şi simplu pentru că romanii controlau acele zone, ocupaseră Sarmizeghetusa la 102, iar noua „capitală” a lui Decebal era nu departe de centrul de la Apulum – centrul de la Piatra Craivii, cetatea de acolo.  Oricum, efortul militar roman a fost serios, ceea ce dovedeşte că şi apărarea a fost pe măsură. Cu toate eforturile lui Decebal la 11 august 106 războiul era terminat. În mod cert! Poate că mai erau ceva operaţiuni de curăţire, dar conflictul era sfârşit. Ne-o confirmă diplomele militare conferite unor soldaţi din trupele auxiliare (lăsarea la vatră, cu obţinerea cetăţeniei romane şi a altor beneficii) eliberaţi din seriviciul militar. Or acestea au fost eliberate pentru trupele din provincia Dacia. Ca atare ea, provincia, exista, la 11 august 106.

Ce s-a petrecut după 106? A început istoria Daciei (partea ocupată de către romani şi transformată în provincie) ca parte a lumii romane.Ziare.com
Comentarii

Decebal cu d destept istoric sa fii al dracu...

pai tot ce am inteles din ciotul asta de articol, ca nimic nu conteaza, si ca actiunea s-a indeplinit, incertitudine, dar cert ca s-a intamplat... Istorie in stilul asta da-ti FOC bai istoricul lui peste, nici un argument precis, pentru ca autorul zice ca nu e important, insa e important ca s-a intamplat. Istorie tipic americana, stiu tot, dar ling maciuca de departe! Da-ti foc sau apuca-te de altceva, la istorie esti bota: Absent nota 4!

Postat de: Anonymous, 08 Aprilie 2014 |

fapte

Iancu Motu, daca numele acestei tari nu ar fi Romania, ci Dacia si daca acea cetate ar fi reconstruita sub forma unei localitati moderne si in ea ar fi cel putin o institutie reprezentativa, nu ar mai fi nicio diferenta intre noi si greci sau romani. Deoarece si grecii si romanii au fost cuceriti ca si dacii de diversi invadatori si migratori, fara sa ii considere "parinti". Am avea suficiente vestigii. Nici nu iti dai seama cum s-ar fi legat in mintea ta, gandurile care te-au facut sa scrii ce ai scris.

Postat de: Anonymous, 05 Aprilie 2014 |

Dr. Inadaptabius

Din pacate inca mai exista relicve in facultati incapabile sa tina pasul cu evolutia cunosterii. Specializati in folosirea uneltelor stiintifice disponibile acum jumatate de secol nu doar ca sunt incapabili sa se adapteze prezentului ci si opresc prin toate puterile orice forma de evolutie. Testele ADN spun propria lor poveste care se pare ca nu mai coincide cu fabulatiile pe baza carora s-au construit mari cariere.

Postat de: Anonymous, 27 Februarie 2014 |

Zidul lui Hadrian

Am postat un comentariu in care argumentam cu dovezi k articolui de mai sus e doar o minciuna si toate aceste aberatii cum ca dacii ar fi fost hoti si jefuiau nu isi au rostul. Oare de ce spunea un mare scriitor din vechilw timpuri k citez : " Dacii erau cei mai viteji si mai drepti dintre traci" ? Cautati documentari despre Zidul lui Hadrian si fortareata Dacica BANNA.

Postat de: Anonymous, 26 Februarie 2014 |

minciuni

www.adevaruldespredaci.ro acolo gasiti raspunsuri domnilor cu argumente si cu descoperiri arheologice foarte recente si cu studii genetice pe populatii. Oare de ce pe monumentul construit de Constantin cel Mare sunt 8 statui ale unor daci 4 pe o parte si 4 pe alta si nu a unor generali romani? Oare de ce Fortareata Dacica BANNA din Zidul luo Hadrian existent si azi in Marea britanie este cea mai frumoasa si construota cu cele mai inalte tehnologii de depozitare a granelor, si sunt carti vechi in fortareata care atesta vitejia si inteligenta dacilor? Oare de ce tot occidentul atesta drept descoperirea scrierii de la Tartaria drept cea mai veche din lume, cu 2000 de ani mai veche ca si scrierea sumeriana si mai marii statului nostru din prezent nu vor sa accepte adevarul dovedit si acceptat de mai marii oameni de stiinta? Si mai sunt o gramada de lucruri interesante si descoperiri pe care unii incearca din rasputeri sa l-e musamalizeze.

Postat de: Anonymous, 26 Februarie 2014 |

De unde au venit dacii,sau

De unde au venit dacii,sau aici au codorit din copaci?

Postat de: Anonymous, 26 Februarie 2014 |

originea dacilor

Dacii nu au venit de nicaieri, erau acolo din totdeauna!

Postat de: Anonymous, 20 Martie 2014 |

Atestarea arheologica a dacilor

Despre daci avem izvoare istorice scrise care merg in trecut pana pe la anii 500 i.e.n, Herodot povestind despre expeditia lui Lisimach la nord de Dunare.

Iar dovezi anterioare ale existentei dacilor pe aceste meleaguri sunt doar dovezi arheologice care merg pana la anii 800-700 i.e.n.

Iar mai devreme de astea nu mai avem nimic, nici arheologic nici scris.

Dar dacomanii au facut legaturi cu niste inscriptii de la Tartaria si au tras concluzia ca dacii le-au facut si ca sunt de 5000 de ani vechime! Pentru lamuriri, acele pietre scrise de la Tartaaria au fost arse intr-un cuptor dupa descoperire, pasamite ca sa se intareasca lutul din ele. Cu ocazia arderii a disparut si posibilitatea de a fi datate cu Carbon 14...

Iar cu dacii de la Tartaria sar in sus dacomanii cu niste probe ADN verificate in Germania si care dovedesc continuitatea dacilor de 5000 de ani pe aceste pamanturi!

Ca sa va faceti o idee mai corecta despre ce insemna migratia triburilor (inca nu erau popoare!) in antichitate:
- pe teritoriul Romaniei au locuit in antichitate si triburi celtice, iar izvoarele istorice scrise spun ca Burebista i-a infrant pe celtii din Transilvania.
Ei bine, azi ultimele ramasite ale celtilor in Europa sunt:
- irlandezii
- scotieni
- galezii
- bretonii (din Franta)

adica niste populatii care nu prea mai vorbesc limbi celtice (ci mai mult engleza sau franceza) si care sunt la mii de km de locul trecerii lor prin Romania!

Postat de: Anonymous, 20 Iulie 2014 |

ZZ

Am citit mai devreme un comentariu si mi s-a facut rusine si sila: rusine ca pot exista printre noi asemenea oameni si sila fata de ura si voluptatea bolnava cu care cineva isi incondeiaza neamul din care pretinde ca se trage.
Spunea acel cineva ca dacii atacau si jefuiau peste Dunare cand ingheta fluviul. Bineinteles ca geto-dacii atacau, doar erau acelasi neam rupt in doua de cucerirea romana. Stie acel cineva ca pe celalalt mal al Dunarii se aflau inclusiv geto-dacii deportati de roma (din nord in sud) la anul 11/12 d. Hr. (50 000 geti /STRABO) si la anul 62/65 (peste 100 000 de geti, bastarni, sarmati - INSCRIPTIE dedicata lui Plautius Silvanus)?

Postat de: Anonymous, 17 Februarie 2014 |

asta-i motz ?

cum poti sa scrii omule asa tampenii "Motzule" ?
Ma doare inima cand aud "cultura si civilizatie net superioare", mai ai un pic si spui rasa net superioara, nu ? romanii erau de rasa net superioara; a ce suna asta ? a nazism
astea sunt argumentele lor, si pretind ca "dacomanii" sunt nationalisti, rasisti etc., dar iata care este esentza discursului lor "romanii erau de rasa superioara" si i-au asimilat pe "inferiorii" si "talharii" de daci, care le faceau romanilor jafuri si le furau femeile ..

eu va propun, care averti ocazia frati romani, dacomani sau nu, sa mergeri sa vizitati Zidul lui Hadrian in U.K., scotienii au pastrat forturile dacilor care au luptat acolo, sa vedeti cum arata un sat de daci, si ce technici de costructie aveau, inscriptii, si multe multe altele .. si daca aveti ocazia puneti intrebari arheologul scotian Robin Birley care patroneaza situl, sa vedeti ce parere are el despre daci ..

Postat de: Anonymous, 07 Februarie 2014 |

Sigur esti un bozgor

Sigur esti un bozgor nenorocit care vrea sa arate ca unguroi au venit in europa cu cortul asemenea fratilor lor tiganii

Postat de: Anonymous, 04 Februarie 2014 |

Rusine!

Mincinosi aserviti...rusine sa va fie!!!
Mi-e greata de voi...da probabil voi n-ati crescut aici ci printre noi...probabil prin cine stie ce cotloane nisipoase...

Postat de: Anonymous, 04 Februarie 2014 |

Hotul striga: hotul!

Asta se stia de mult.
Ideea cu furtul aurului de catre romani e de propaganda relativ recenta si a aparut ca necesitate pentru apararea hotilor care dau atacuri in Italia. Astfel daca un tigan fura un portofel si e prins spune ca si romanii au furat din Dacia lui deci si el de aceea fura.

Postat de: Anonymous, 04 Februarie 2014 |

mda... cititi

pentru a intelege politica imperiului Roman cartea Attila Hunul de Christopher Kelly. O sa vedeti cum bizantinii plateau tribut lui Attila si in schimb comunicau intern ca il ajuta imparatul in maretia sa. Sa vedeti cum intrau ei in fanfara ca sa zic asa chiar si cand isi luau bataie la greu... si exemplele pot continua... o sa vedeti cum functiona mita la imperiul roman si cum gandeau ei strategic... cartea nu este atat despre huni cat despre imperiul Roman si relatiile dintre Imperiul Roman de rasarit si cel de apus si interactiunea lor cu diverse popoare si situatii... din ce vad scris din izvoare istorice, copiate dupa cum s-a mentionat mai sus, sunt dispus sa cred maxim 25-30% avand in vedere ca la romani propaganda functiona foarte bine... nimic nou sub soare... in rest nu o sa comentez acest articol pentru ca e total nedocumentat si dovezile prezentate pot fi interpretate si in defavoarea autorului... de exemplu marirea soldei soldatilor a generat necesarul de bani drept urmare a generat atacarea Daciei... a fost vorba doar de jaf si de un calcul cinic... care era calculul? pai daca pierdem mai multi soldati nu mai avem de platit solde si daca mai si castigam facem o gramada de bani... in consecinta hai sa trimitem cat mai multe unitati formate din cetateni de categoria a doua si dupa ce cucerim nu facem nimic pentru ca ne vom retrage rapid fiind greu sa mentinem o granita ce nu e stabilita de un curs de apa.... totul logic si frumos explicand multe din realitatile istoriei....

Postat de: Anonymous, 30 Ianuarie 2014 |

cine minte ?

Din spatele acestor randuri rasbate efortul incrancenat de a sustine minciuna convenabila, nu adevarul istoric. Pacat ! Va mai credeti si profesionisti.

Postat de: Anonymous, 29 Ianuarie 2014 |

profesionisti???????

NU SUNT PROFESIONISTI, SUNT DOAR BOZGORI !!!!!!

Postat de: Anonymous, 20 Martie 2014 |

acelasi PASCARU

ma , daca ai scrie cauzele astea la sesiune la facultatea de istorie, ari te dau aia afara, ori te exmatriculeaza, din doua una. mai invata si tu istorie, autor de doi lei

Postat de: Anonymous, 29 Ianuarie 2014 |

Film Documentar

În documentarul "Les secrets des romains" realizat, scris si produs de Christopher Cassel în 2006, capitolul consacrat împaratului Traian, se vorbeste de 150 de tone de aur si 300 de tone de argint.
Ceea ce mie mi se pare ciudat este faptul ca Dacia (o parte - cea care continea aceste bogatii) a fost cu adevarat atacata si cucerita deabia de Traian, adica primul împarat ne-italian …

Postat de: Anonymous, 16 Ianuarie 2014 |

gladiator

Nimic mai mai fals....Colosseum? Lupte cu gladiatori? Sa fim seriosi,ei nu purtau razboi de cucerire,petru ca nu doreau putere,bani si teritoriu,doreau o mica alianta(cred de cuceriti ca erau invitati sa vada luptele dintre besti si oameni)

Postat de: Anonymous, 10 Ianuarie 2014 |

Ragnar Lodbrok

Poza de la articol e cat se poate de necorespunzatoare din punct de vedere istoric.

Postat de: Anonymous, 09 Ianuarie 2014 |

la fel

bine ca nu ne-au jefuit....ne jefuiesc canadienii in ziua de azi....nici atunci nu era nimeni alaturi de noi,si nici acum.....dupa mintea unora...a multora adica,e o greseala ca noi ne-am nascut...ne-am romanizat 100%...de aceea vorbim latina si in ziua de azi....tot barbari ne numesc si in mileniul3....oare d c nu ne lasa sa traim linistiti in amarata bogata si mare tare a noastra....

Postat de: Anonymous, 08 Ianuarie 2014 |

chestiune de etica

Nu ma voi lansa in a elogia sau critica articolul, nefiind istoric de meserie (probabil spre deosebire de majoritatea celor care scriu cate ceva pe aici), ci ma voi limita la a semnala (sigur ca este o opinie personala) ca, din punct de vedere etic, in timp ce articolul este semnat, deci autorul isi asuma raspunderea pentru ce scrie in timp ce restul comentariilor sunt anonime, nesemnate...
In societatea asta contemporana, unul dintre putinele lucruri castigate este dreptul la cuvant, la propria parere; avem chiar dreptul de a gresi!
Important este, chiar daca nu suntem de acord cu interlocutorul, sa pastram un ton civilizat, de discutie pe fond, lasand deoparte polemica bulevardiera presarata cu injurii, chiar si pentru ca, violenta de limbaj, fie ca vorbim de ton sau de cuvintele alese, cel mai adesea denota o slaba pregatire in domeniu (lipsa argumentelor).
E drept, este si parerea mea personala, ca intr-o lucrare stiintifica, este cel putin recomandabil (daca nu obligatoriu, in baza legii copywrite-ului), sa se citeze lucrarea-sursa (eventual si capitolul) si autorul, dar este nu numai obligatia morala a autorului articolului, ci si a criticilor si sustinatorilor sai. In definitiv, macar in teorie, ar trebui sa fim egali in drepturi si obligatii.
Din punct de vedere al continutului articolului, as vrea sa stiu daca (eu, ca profan, nu stiu sa existe) cineva stie de existenta / descoperirea de texte clar identificate ca fiind de origine dacica, de alfabet dacic sau de clar (nu PROBABIL) cuvinte de origine dacica. Pot sa fiu entuziast si de acord cu conationalii mei care ne cred daci, dar originea civilizatiei si a vorbirii sau scrierii pe teritoriul Daciei ar lasa, probabil, cred eu ca profan, o mare de scrieri in urma, ori acestea lipsesc, cum lipsesc monumentele si apeductele construite de romani in Italia, Franta, Spania, Iordania, Israel si chiar in Germania, dupa cum lipsesc cetatile dacice de piatra in afara Transilvaniei (inca nu mi-au explicat la ora de istorie motivele), dupa cum lipsesc materialele scrise de contemporani despre 2 razboaie de cucerire romane in care numarul legiunilor implicate a fost de 24 numai in primul razboi (I Adiutrix, I Italica, I Minervia, II Adiutrix, IIII Flavia, V Macedonica, VII Claudia, X Gemina, XI Claudia Pia Fidelis, XIII Gemina, Legio XIV Gemina Martia Victrix, XV Apollinaris, XXI Rapax și XXX Ulpia Victrix; II Augusta, III Augusta, III Gallica, IV Scythica, VI Ferrata, VII Gemina, IX Hispana, Legio XII Fulminata, XX Valeria Victrix e XXII Primigenia - vezi Assorted Imperial Battle Desriptions, De Imperatoribus Romanis); comparativ, Caesar a folosit doar 8 legiuni cand a cucerit Galia (v. De Bello Galico al lui Caesar, Vita Caesaris a lui Plutarch, sau Cei doisprezece cezari - Iulius Cezar a lui Suetonius)...
Sunt multe aspecte neclare pentru moment: filmele din perioada comunista au facut bine, incercand sa dea constiinta nationala poporului roman si interes pentru trecutul propriu, dar istoria scrisa atunci e suspecta de a fi fost manjita cu propaganda, iar filmele sunt doar arta, conceptia regizorala despre ce s-a intamplat, mixata cu foarte multa fictiune (vezi si filmele "istorice" hollywood-iene), eventual sunt menite a trezi interesul pentru studiul istoriei, NU SUNT UN STUDIU ISTORIC, sau o lectie de istorie... Discutiile, chiar si cele in contradictoriu, cred eu, trebuie sa invatam sa le purtam cu creierul la rece, cu argumente, cu date, citand surse, admitand ca am putea sa gresim, sa nu fi citit toate sursele, fara sa ne "incalzim" cazand in capcana patimii si al orgoliului national (a nu se confunda cu patriotismul), in care, fara sa tinem seama de argumente, sa incercam doar sa parem centrul lumii (chiar daca la un moment dat, istoria ar zice ca ar fi fost asa, cui foloseste?), fara sa folosim injuraturi sau insulte la adresa celor care nu sunt de acord cu noi sau au o alta parere.
Si poate, ne-ar ajuta pe toti sa intelegem ca istoria e o stiinta care depinde de descoperirea (si studierea) cat mai multor izvoare, este deci intr-o continua evolutie si poate, la un moment dat, in lumina, in virtutea unor noi descoperiri, sa nege vechi "tabuuri" ale trecutului.

Cozmin Diaconescu - Hunedoara

Postat de: Anonymous, 08 Ianuarie 2014 |

De ce lipsesc izvoarele scrise?

Putina lume stie cum ni s-au transmis izvoarele scrise din antichitate.

In cazul scrierilor pe materiale biodegradabile (hartie, pergament etc.) sunt putine cazurile cand manuscrisele originale ne-au parvenit.
In marea majoritate manuscrisele originale au fost copiate si rascopiate, astfel incat azi avem de obicei copiile din sec. 9-13 ale acelor manuscrise.

Cine le copiau si cum?
In majoritatea cazurilor: calugarii din scriptoriile manastirilor occidentale (catolice).
Se copia un document in mai multe exemplare, cu mai multi copisti, apoi se trecea la verificarea si validarea copiilor.
Calugarii benedictini au fost eruditi care stiau foarte bine latina si greaca, iar copiile lor sunt deo mare acuratete (dovedita prin comparatii ale copiilor).

In acest context se poate intelege ca un rol important in soarta manuscriselor l-au avut calugarii care decideau ce copiaza si ce nu copiaza (dupa cum aveau timp si oameni pentru copieri).

Se intelege ca documentele despre cucerirea romana a Galiei i-au interesat pe calugarii occidentali si ne-au parvenit, pe cand despre Dacia nu prea a fost interes la copiere.

Asadar nu e nici o conspiratie a vreunei forte oculte care a dorit sa ne ascunda trecutul glorios al dacilor, daca azi nu prea gasim documente despre ei.

Postat de: Anonymous, 29 Ianuarie 2014 |

Sa fim seriosi

"Problema pungii dacice" nu se sustine. La nivelul "tehnologiei" de acum 2000 de ani, era mult mai lesnicios sa ai o granita aparata de Dunare, chiar daca era mai lunga (lucru dovedit ulterior prin retragerea Aureliana din 271) decat una terestra! In alta ordine de idei, cum au fost "romanizati" dacii liberi si de catre cine? De sirienii si sarmatii care erau majoritari in legiunile romane cu care Traian a ocupat nu Dacia ci doar o treime din ea? Apoi, mi se pare iesit din comun apetitul dacilor pentru "romanizare", facand-o posibila in numai 165 de ani! E bine sa ne amintim ca Imparatul Galerius, in 305, dupa "romanizare" se stia dac si voia sa schimbe numele Imperiului Roman in Imperiul Dac!

Postat de: Anonymous, 03 Ianuarie 2014 |

Observatiile anterioare

sunt pertinente si iti pune mintea la treaba :)

Postat de: Anonymous, 09 Ianuarie 2014 |

Mintea pusa la treaba pe piste false

Iti pune mintea la treaba, dar face cateva salturi de logica pe care nu le sesizezi si pornesti la treaba cu idei preconcepute:
- comentatorul anterior induce ideea ca limba rom^na de azi provine din limba dacilor de acum 2000 de ani deoarece se vorbeste de la Nistru pana la Tisa si iese din granitele provinciei romane Dacia (compusa din Banat, Oltenia si centrul Transilvaniei)
Raspuns: limba rom^na (provenita din latina vulgara) a ajuns sa se vorbeasca in afara provinciei romane Dacia prin migrari de populatie latinofona (vezi descalecatul Tarii Moldovei)
Limba rom^na s-a vorbit si la sud de Dunare (vezi linia Jirecek), iar azi au mai ramas cateva populatii de arom^ni si megleno-rom^ni care vorbesc dialecte rom^nesti. Dunarea nu constituia o linie de netrecut pentru latinofonii din Peninsula Balcanica.
- comentatorul zice ca 165 de ani de romanizare e 'prea putin'. E 'prea putin' ochiometric sau dupa ce criteriu?
Totusi iti spulber o aritmetica gresita intalnita la astfel de comentatori care numara generatiile nascute in 165 de ani de antichitate dupa 'reguli' ale secolului 21: "o generatie de azi are cam 25 de ani si in 165 de ani avem 5-6 generatii"
Raspuns: in antichitate si chiar si in Evul Mediu fetele se casatoreau la varste mult mai fragede si aveau primul copil pe la varste de 14-16 ani.
Generatiile nu sunt DISJUNCTE! (in zilele noastre o familie poate avea in viata: nepoti, copii, parinti, bunici, strabunici).
Rezulta ca numarul de generatii cuprinse in 165 de ani e dat de varsta femeilor la nasterea primului copil, adica 165 impartit la 15 ani = 10-12 generatii.

Postat de: Anonymous, 14 Ianuarie 2014 |

Nedumerire nedumeritoare :D

Sa zicem ca m-a convins articolul intr-o oarecare masura; dar decat pentru o agrumentare logica intr-o eventuala polemica. Dar nu pot sa-i acord mai multa seriozitate decat unei ipotetice polemici cu 'nea Vasile la bodega satului vizavi de viata de pe Marte de exemplu.
Acest: "stim din surse absolut sigure" nu are daru' sa ma convinga intr-o masura mai mare decat acei misionari moderni care bat pe la usi sau a negustorilor ambulanti gen Herbal Life.
Daca se pretinde a fi o comunicare cat de cat "serioasa" prezentati-ne si noua niste surse domnilor; chiar daca e vorba si despre acelea care nu va confirma ipotezele si rationamentu'.
Exista o gramada de izvoare despre stramosii nostri; de ce nu citati din ele? Ce poate fi mai adevarat decat relatarile contemporanilor stramosilor nostri? Niste abureli pseudodocumentate ale contemporanilor?
ZIceti-ne si ce au siz nenii aia: Hecateu, Herodot, Tucidide, Diodorus, Trogus, Strabon etc. Eu le dau crezare lor si nu misionarilor de duminca care-mi bat la usa in speranta unei convertiri, fluturand cateva pliante cu Jizas in diferite posturi.
Curat murdar dom'le; cum zicea un nene acu' mai bine de un veac juma'

Postat de: Anonymous, 28 Noiembrie 2013 |

bine bine

crezi ca aici e wikipedia? :))
crede si nu cerceta ;)

Postat de: Anonymous, 04 Februarie 2014 |

da!

Chiar daca e doar un articol sunt de parere ca ar trebui sa se vina cu o bibliografie la ceea ce s-a argumentat! " vreau negru pe alb" :)

Postat de: Anonymous, 09 Ianuarie 2014 |

Aplaudaci....

Ah ce bine ca avem cu ce ne mândri si noi !!!! Acum ca tot am fi fost buricul Europei...sa ni se dea prin decret ONU o renta pe cap de român pentru istoricele contributii la Umanitate, si sa ne faca tot "ei" drumuri, spitale si scoli, sa ne adopte tot "ei" câinii vagabonzi, eventual sa ne si spele, etc..
Neam de viteji ce suntem !!!!!!

Postat de: Anonymous, 04 Noiembrie 2013 |

pur si simplu geto-daci

esti liber sa te simti jegos si inferior, dar te rog, elibereaza restul lumii de bascalia ta seaca...Apropos, muncesti prin Spania ?

Postat de: Anonymous, 29 Ianuarie 2014 |

Curat murdar

Scuze ca postez ca raspuns da' nu-mi pot posta comentariul; se pare ca e vreo chichita de ordin "tehnic".

Sa zicem ca m-a convins articolul intr-o oarecare masura; dar decat pentru o agrumentare logica intr-o eventuala polemica. Dar nu pot sa-i acord mai multa seriozitate decat unei ipotetice polemici cu 'nea Vasile la bodega satului vizavi de viata de pe Marte de exemplu.
Acest: "stim din surse absolut sigure" nu are daru' sa ma convinga intr-o masura mai mare decat acei misionari moderni care bat pe la usi sau a negustorilor ambulanti gen Herbal Life.
Daca se pretinde a fi o comunicare cat de cat "serioasa" prezentati-ne si noua niste surse domnilor; chiar daca e vorba si despre acelea care nu va confirma ipotezele si rationamentu'.
Exista o gramada de izvoare despre stramosii nostri; de ce nu citati din ele? Ce poate fi mai adevarat decat relatarile contemporanilor stramosilor nostri? Niste abureli pseudodocumentate ale contemporanilor?
ZIceti-ne si ce au zis nenii aia: Hecateu, Herodot, Tucidide, Diodorus, Trogus, Strabon etc. Eu le dau crezare lor si nu misionarilor de duminca care-mi bat la usa in speranta unei convertiri, fluturand cateva pliante cu Jizas in diferite posturi.
Curat murdar dom'le; cum zicea un nene acu' mai bine de un veac juma'

Postat de: Anonymous, 28 Noiembrie 2013 |

Livius Titus

Ah ce bine ca avem cu ce ne mândri si noi !!!! Acum ca tot am fi fost buricul Europei...sa ni se dea prin decret ONU o renta pe cap de român pentru istoricele contributii la Umanitate, si sa ne faca tot "ei" drumuri, spitale si scoli, sa ne adopte tot "ei" câinii vagabonzi, eventual sa ne si spele, etc..
Neam de viteji ce suntem !!!!!!

Postat de: Anonymous, 04 Noiembrie 2013 |

O intrebare

Daca n-au jefuit nimic, cu ce a finantat Traian cele o suta de zile de serbari in cinstea victoriei asupra dacilor? Asta,urmare a unei campanii lungi si costisitoare!

Postat de: Anonymous, 15 Octombrie 2013 |

plus scutirea de taxe si

plus scutirea de taxe si impozite timp de un an

Postat de: Anonymous, 29 Ianuarie 2014 |

!!!

erau inscrisi in USL :p

Postat de: Anonymous, 09 Ianuarie 2014 |

bla bla bla..

mai oameni buni,dar daca astia...romanii...ne-au romanizat si nu au avut intentie de jaf si numai de jaf...aratati-mi si mie o columna,un coloseum,constructii,orase ,strazi faimoase romane pavate,apeducte,sisteme de canalizare romane,URME ALE ROAMNIZARII!!!unde sunt domnilor....comparativ cu alte natii la care au dainuit(subjugat!) mai mult.nu au facut decat sa jefuiasca si cu un minim de forta armata sa supravegheze jaful in desfasurare de minereuri pretioase.NU AU RIDICAT APROAPE NIMIC PE TERITORIUL DACIEI COMPARATIV CU ALTE ZONE CUCERITE!!!si aveti indrazneala sa spuneti ca am fost preschimbati asa peste noapte ,si limba si cultura,obiceiuri....care oricum dupa sute de ani si mai recent mii...se regasesc in obiceiurile,portul si datinile stravechi.nesimtire si minciuna pe fata.si asta doar legat de aceste 2 razboaie...si apropos de armatura celor doua armate...dupa 1 razboi fratricid romanii au trebuit sa-si comande noi armuri deoarece cele de la inceputul razboiului nu facea fata FALX-ULUI DAC.erau despicate in doua de aia se si spunea in cronicile razboaielor ca la fiecare dac cazut cazusera un numar f mare de romani sub lovitura falx-ului...insusi in scrierile vremii dupa cucerire falxul dac era pretuir la greutatea lui in aur....binenteles ca putini razboinici/gladiatori reuseau sa manuiasca asa monstruozitate...trebuia sa fii nascut crescut pe virfurile Carpatilor

Postat de: Anonymous, 15 Octombrie 2013 |

Herculane.

Herculane.

Postat de: Anonymous, 09 Ianuarie 2014 |

Jaf si limba latina

Da domnule, ai dreptate:
Imperiul Roman exploata provinciile cucerite si finanta lucrari publice la Roma si in peninsula italica din banii luati prin taxe din provincii.

Da, romanii au jefuit Dacia de aur si alte resurse.
Era in spiritul vremurilor, caci si getii lui Burebista si dacii lui Decebal treceau iarna Dunarea pe ghiata si pradau provinciile romane din Balcani.

Dar dovada romanizarii poporului dac este limba rom^na de azi - limba romanica prin gramatica, limba cu un procent insemnat de cuvinte de origine latina (modificate in timp de la o generatie la alta, dar tot latine la origine).

Postat de: Anonymous, 16 Octombrie 2013 |

Limba Romana

cred ca plecati in rationamentul vostru de la premize gresite .
In general toate popoarele migreaza spre zonel mai calde si spre mare - este in firea omului.
Popoarele de pe teritoriul nostru de astazi care deja aveau o scriere si un limbaj au migrat spre zona Italiei
si acolo s-a format limba latina
Deci nu limba romana se aseamana cu Latina ci totul a plecat de aici si s-a format acolo.
Este doar o chestiune de Spatiu si Timp
si ar mai fi ceva - in general orice actiune de cucerire care a avut loc in timp a fost o actiune biunivoca
adica intodeauna exista si reversul medaliei.
Vezi de exemplu Franta a avut si are o gramada de colonii - reversul medaliei este ca acum plateste pentru cuceririle sale, multi au emigrat din acele colonii iar identitatea nationala cultura s-a schimbat f mult.

Postat de: Anonymous, 16 Octombrie 2013 |

Cuvinte dacice

Din limba daca ni s-au transmis, cu posibile deformari, nume de oameni, nume de localitati, nume de plante - de obicei in texte antice grecesti.

Nimic, dar absolut nimic din ce ni s-a transmis nu seamana si nu are sens nici cu limba latina clasica (despre care spui ca ar proveni din limba dacilor), nici cu limba rom^neasca de azi.

Piroboridava, Cumidava etc. nu inseamna nimic in rom^na. Poate Sucidava inseamna "Cetatea Sucita"?

Decebal, Deceneu, Cotizo si alte nume dacice nu inseamna nimic in rom^na.

Poetul latin Publius Ovidius Naso a stat in exil 10 ani la Tomis si a scris ca getii nu intelegeau nici un cuvant latin, iar el a invatat limba geta dupa 4-5 de exil.

Si tot mai sustineti ca limba dacilor era asemanatoare cu limba latina?

Postat de: Anonymous, 30 Octombrie 2013 |

Cuvinte dacice

Nu sustinem noi, sustine marele om de cultura marca OTV gen. Chelaru impreuna cu armata de repetenti la istorie numiti dacologi. Noi doar credem orbeste orice e pus pe youtube in format HD.

Pe de alta parte, toata lumea site ca incultii aia din Italia, din cauza ca era foarte cald stateau toata ziua la plaja si nu inventau limba latina in timp ce dacii, de prea mult frig stateau in casa si faceau tratate de fizica cuantica in latina. A fost doar o chestiune de timp pana s-au dus capsunarii in "zonele calde", invatandu-i pe latini limba latina. Din pacate se pare ca au plecat numai desteptii, deoarce cei ramasi nu prea isi mai bateau capul cu scrisul.

Postat de: Anonymous, 04 Noiembrie 2013 |

alte cuvinte dacice

perfect de acord, dar permiteti-mi o mica corectura: in loc de "dacologi" folositi "dacopati", suna mai patologic. in rest, varza, viezure, manz, branza.

Postat de: Anonymous, 08 Ianuarie 2014 |

Cuvinte dacice

Banuiesc ca dumneata nu ai auzit de Enea, supravietuitorul Troiei, cel ce a fondat Latium :) Stiindu-se ca frigienii erau neam de traci iar Troia era cetate traca, cred ca nu trebuie sa-ti desenez ca sa intelegi ca italicii sau macar latinii erau neam tracic. Sau poate ai auzit ca la apararea Troiei au facut parte din randurile soldatilor si trupe de geti.

Postat de: Anonymous, 08 Ianuarie 2014 |

egal cu zero fara surse mentionate

E fix zero atita timp cit nu mi se specifica sursele (titlu carte, autor etc) pe care se bazeaza acest text spre a se verifica acuratetea informatiei.

Postat de: Anonymous, 14 Octombrie 2013 |

doctorand?

Dar acest articol nu e lucrare de doctorat si nu a fost prezentat in aula Academiei Romane.

Este un articol de popularizare a istoriei adresat unui public nespecializat in studii antice.

Eu sunt un simplu cititor, amator in studiul istoriei.

Postat de: Anonymous, 01 Noiembrie 2013 |

bun articol

bun articol, tare dezbaterea !

Postat de: Anonymous, 14 Septembrie 2013 |

articolul asta

Se vede treaba ca istoria noastra naste multe patimi. Aproape ca as fi magulit daca nu as banui ca avem o mare frustrare cu prezentul, dar mai ales cu viitorul nostru..dar astea sunt alte probleme.

Ca si gandire scolastica vad ca nu reusim sa gasim un echilibru intre cele doua arhetipuri de cercetari istorice de pana acum: cel populist pasoptist apoi comunist,,,si cel de sorginte "new wave" cu mari influente daco-misitce. Acest nou asa zis curent ignora 200 de ani de cercetare istorica si arheologica, caci pornind de la teoria "poporului ales" incearca sa acrediteze o notiune de falsa superioritate a poporului dac in raport cu alte popoare, inclusiv cu cel roman! Astfel de teorii, privind superioritea unor rase asupra altora, le-am mai vazut si cu alte ocazii, de loc placute...

Nu e de mirare ca dupa 1990, in lipsa unor cercetari isotrice si arheologice serioase, au aparut tot felul de neaveniti care-si dau cu parerea despre istoria noastra. Inclusiv acest domn Motiu care probabil ca a visat urat inainte de a se apuca sa scrie articolul cu pricina. Mai grav e ca a fost publicat. Inadvertentele sunt evidente pentru cunoscatori. Una singura si poate cea mai grava...legiunile romane NU au cucerit Sarmizegetusa Regia la finele primului razboi dacic....castrul la care face referire distinsul cetatean Motiu a fost construit in 102 pe locul unde ulterior avea sa se puna bazele coloniei Ulpia Traiana Sarmizegetusa!!! Capitala Daciei a fost cucerita in timpul celui de-al doilea razboi dacic. Dupa cucerire si pana in anul 109 aici au stationat unitati ale legiunii II Adiutrix si IV Falvia Felix..la acestea, probabil, facea Motiu referire.

In fine... acelora dinte voi pasionati de istorie (nu de legende) imi permit sa le dau un sfat: pana cand istoricii nostri o sa se apuce serios de treaba, fara patima, cu rabdare si profesionalism, cititi lucrari serioase ale strainilor despre istoria noastra. O sa fiti surpinsi. Incercati printre altele cartea lui Julian Bennet - Traian sau epsiodul VI din "The raise and fall of the Roman Empire" produs de reputatul post TV History Channel, unde se prezinta cu concursul unor profesori de istorie de la universitati americane, cu amanunte suprinzatoare chiar si pt noi romanii, intregul angrenaj politico-militar care a dus la cucerirea Daciei in 106.

Restul e...istorie.

Postat de: Anonymous, 12 Iunie 2013 |

Istorie patriotica

Si eu am fost uimit sa aflu amanunte interesante despre cucerirea Daciei din lucrarile istoricilor straini!

Apoi am inteles ca istoricii romani 'au grija' ce publica si mai ascund adevaruri neconvenabile care strica CV-ul poporului romianesc.

2 amanunte determinante:
- inainte de cel de-al doilea razboi daco-roman, romanii i-au mituit pe sefii triburilor vecine cu Decebal ca sa nu se alieze cu acesta. Mita a functionat si Decebal a fost lasat singur in lupta de foste triburi aliate, ba chiar si de catre unii nobili daci.
- dupa cucerirea romana a Daciei soarta invinsilor a fost cruda: un numar mare (neprecizat de izvoare) de barbati maturi daci au fost transformati in sclavi sau gladiatori si vanduti la Roma. Alti daci au fost inrolati obligatoriu in legiuni romane si trimisi sa lupte departe de casa (avem inscriptii din Britania si din Egipt cu nume de legiuni dacice)

Astfel se explica un citat faimos din Eutropius:
"Dacia enim diuturno bello Decibali viris fuerat exhausta" = "In urma razboaielor cu Decebal, Dacia a fost secatuita de barbati"

Postat de: Anonymous, 14 Iunie 2013 |

Dacia a fost secatuita de barbati...?!?........

asta este o parere subiectiva, chiar din partea celor care traiau in acele timpuri, nu cred ca atunci a fost facut un recesamant care sa arate ca " Dacia a fost secatuitata de barbati".......si in plus romanii nu au ocupat intreg teritoriul Daciei

Postat de: Anonymous, 20 Martie 2014 |

Publică un comentariu nou

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Credeţi că achitarea lui Corneliu Zelea Codreanu în 1925 a fost justă?
Te abonezi la Historia şi câştigi
Aboneaza-te la NEWSLETTER
 

HISTORIA, Nr. 150, Iulie 2014

HISTORIA, Nr. 150, Iulie 2014 -
14 Iulie 2014

La mai puţin de patruzeci de ani de la publicarea Ocolului pământului în 80 de zile al lui Jules Verne, Dumitru Dan, unnecunoscut, face, cu resurse proprii, o remarcabilă călătorie de ocolire a pământului pe jos, pe o distanţă de 100.000 de kilometri. La concursul iniţiat în 1908 de Touring-Club de France, menit să stimuleze cunoaşterea lumii şi turismul, românul se înscrisese alături de alţi trei colegi şi prieteni, Paul Pîrvu, Gheorghe Negreanu şi Alexandru Pascu, cu toţii studenţi la Paris; însă în 1916, când Primul Război Mondial întrerupe cursa, Dumitru Dan rămăsese singur – şi parcursese 96.000 de kilometri din total, după ce traversase continente, mări şi oceane (pe punţile vapoarelor, călătorii români mărşăluiau câte 10-12 ore pe zi, cu pedometre rudimentare montate la picior).

Vedeţi mai multe detalii
Realitatea.net

Popular content
Soluţie implementată de Tremend
SATI