Avram Iancu şi (contra)revoluţia românească din Transilvania în 1848-1849

Autor: Marius Diaconescu | 78027 vizualizări

Avram Iancu este un simbol pentru românii din Transilvania. Alături de Horea şi de episcopul unit Ioan Inochentie Micu Klein, Avram Iancu înseamnă jertfă pentru libertăţile politice ale românilor ardeleni. Devenit erou printre moţi cu ocazia evenimentelor din 1848-1849, considerat un simbol al luptei românilor pentru drepturi politice încă din timpul vieţii, amintirea lui Avram Iancu trezeşte şi azi sentimente şi emoţii puternice pentru orice român din Transilvania. Sentimentele nu trebuie totuşi să umbrească adevărul istoric. Iar în legătură cu Avram Iancu şi cu evenimentele din 1848-1849 din Transilvania istoricii nu s-au sfiit să construiască mituri.

Revoluţie sau contrarevoluţie românească în Transilvania în 1848-1849?

Conform majorităţii definiţiilor, revoluţia este o schimbare radicală a sistemului de guvernare printr-o mişcare populară, adesea prin forţă. Ungurii au făcut revoluţie în 1848-1849. Au schimbat regimul de guvernare austriac absolutist cu unul maghiar democratic şi liberal. Schimbarea a fost efectuată cu ajutorul forţei acolo unde a fost cazul. Armata revoluţionară a luptat până la final pentru apărarea revoluţiei. Ce au făcut românii din Transilvania? Românii s-au opus revoluţiei maghiare deoarece guvernul revoluţionar a decis unirea Transilvaniei cu Ungaria şi mai ales, pentru că nu a adoptat o politică democratică faţă de minorităţi. Lipsa unui program coerent de recunoaştere a minorităţilor naţionale în noua Ungarie a determinat reacţia românilor. Din perspectivă românească, românii au făcut revoluţie în Transilvania. Liderii politici români au considerat că mişcarea lor face parte din revoluţia ce a cuprins cea mai mare parte a Europei. Discursul politic al liderilor a insuflat maselor ideea de schimbare radicală, mai ales prin promovarea proiectelor de împroprietărire a iobagilor şi de desfiinţare a iobăgiei.
În toamna anului 1848, acolo unde a fost posibil, românii au schimbat regimul revoluţionar maghiar cu unul românesc. Nu au permis ungurilor să instaureze o administraţie ungurească în Munţii Apuseni, singura regiune din Transilvania ce a rezistat presiunii militare maghiare. Românii s-au organizat după principiile autoguvernării, şi-au înarmat propria armată, adică au apelat în parte la instrumentarul general revoluţionar. 
Imaginea evenimentelor în analiza istorică trebuie să fie de ansamblu, globală, nu trebuie îngrădită doar la nivel local. Evenimentele locale trebuie să fie integrate într-un context mai larg, care să cuprindă cel puţin alte evenimente sau procese istorice cu care au fost în conexiune.
Dintr-o perspectivă globală, de ansamblu, românii au făcut contrarevoluţie, deoarece au fost instrumentul vechii guvernări absolutiste austriece împotriva revoluţiei maghiare. Folosindu-se de sentimentele de antipatie dintre români şi maghiari, austriecii, după ce au pierdut puterea în Transilvania în favoarea ungurilor, i-au manipulat pe români şi i-au folosit ca armată de gherilă împotriva ungurilor. Cu ce i-au atras austriecii pe români? Le-au promis românilor ceea ce le refuzau ungurii: recunoaşterea naţiunii române ca naţiune politică. Ba mai mult, au cochetat cu ideea transformării Imperiului Habsburgic într-o confederaţie după modelul american sau elveţian, în care Transilvania, administrată de români, urma să formeze nucleul unui regat dacic cu coroană austriacă. Românii au rezistat împotriva armatei revoluţionare maghiare în Munţii Apuseni sub conducerea lui Avram Iancu.
 

Avram Iancu – originar dintr-o familie românească înstărită

Avram Iancu era fiul unui jude domenial, adică administrator fiscal, o funcţie importantă pe plan local la vremea aceea. Situaţia materială mult superioară majorităţii românilor i-a permis să urmeze şcoli la Abrud şi Cluj. După ce a urmat dreptul la Cluj, a fost cancelist, adică funcţionar subordonat protonotarului, la Tabla regească din Târgu Mureş, o instanţă superioară de judecată din Transilvania. Cancelistul urma de fapt o perioadă de practică în sistemul judecătoresc necesară pentru pregătirea examenului de avocat. La 24 de ani, în primăvara anului 1848, a luat deja examenul de avocat.
 

Autorităţile habsburgice îl considerau periculos

Declanşarea revoluţiei maghiare, în 15 martie, l-a prins încă la Târgu Mureş, probabil chiar în perioada examenului de avocat. La Tabla regească erau mai mulţi cancelişti români, care au făcut declaraţii revoluţionare la fel ca şi colegii lor maghiari, secui şi saşi. Avram Iancu a plecat prin ţară la finalul lunii martie împreună cu alţi cancelişti români şi era luat în vizorul autorităţilor habsburgice ca posibil agitator revoluţionar.
Cel puţin în primăvara anului 1848, Iancu nu se implică prin discursuri incitante la adunările românilor. Deşi încă observator inactiv în comparaţie cu alţi colegi ai săi cancelişti, era considerat un potenţial pericol de către autorităţi, probabil datorită pregătirii sale juridice şi relaţiilor sale cu ceilalţi lideri români.
Un lucru e cert: autorităţile nu agreau prezenţa lui Iancu între românii din Munţii Apuseni. Unii funcţionari cereau insistent ca Iancu să fie rechemat la Tabla regească din Târgu Mureş sub pretextul unei sarcini oficiale. Dar deja devenise avocat şi nu mai era sub autoritatea Tablei.
 

Moderat în privinţa libertăţii iobăgimii, radical în legătură cu drepturile politice ale românilor

 

 
Avram Iancu s-a remarcat cu ocazia organizării primei adunări a românilor la Blaj, în 30 aprilie 1848. Discursul său a fost moderat, îndemnându-i pe români să îşi îndeplinească sarcinile iobăgeşti cu punctualitate până când Dieta Transilvaniei (for legislativ echivalent parlamentului modern) urma să decidă ameliorarea situaţiei ţăranilor. Dacă în privinţa transformărilor sociale promovate de revoluţie a fost mai rezervat, Iancu a avut o atitudine fermă faţă de drepturile politice ale românilor.
Avram Iancu (centru) alături de principalii lideri revoluţionari români din Transilvania: Ioan Buteanu (stânga sus), Simion Balint (stânga jos), Petru Dobra (dreapta sus), Nicolae Solomon (dreapta jos)
 
El s-a pronunţat din start pentru apelul la forţă, în caz de nevoie, pentru dobândirea libertăţilor politice. El îi spunea unui funcţionar maghiar chiar în casa tatălui său: „Românul nu cerşeşte libertatea de la unguri; naţiunea română e destul de tare ca să-şi cucerească libertatea prin luptă“ (Documente privind revoluţia
de la 1848 în Ţările Române. C. Transilvania, vol. III, Bucureşti, 1982, p. 369).
 

O lecţie de falsificat istoria românilor sub auspiciile Academiei Române

 

„Revoluţia“ românilor din Transilvania nu a scăpat deloc de falsificarea ei în Istoria Românilor editată sub egida Academiei Române. Metoda este deja clasică: decuparea şi scoaterea din context a unui fragment de document. Istoricul oficial al Academiei Române, fostul ministru al Educaţiei, Liviu Maior, susţine că Avram Iancu „s-a adresat ţăranilor“ (sublinierea noastră, M.D.) din Vidra de Sus cu aceste cuvinte: „Românul nu cerşeşte libertatea de la unguri; naţiunea română e destul de tare ca să-şi cucerească libertatea prin luptă“ (Academia Română, Istoria Românilor, VII/1, Bucureşti, 2003, p. 270).
De fapt, documentul citat de istoric, un raport din 9 mai 1848 al comitelui cameral către superiorul său despre adunarea din Vidra de Sus din 5 mai, unde a fost lume multă datorită praznicului, spune foarte clar că Avram Iancu i-a citit acestui funcţionar, în casa tatălui său, Alexandru Iancu, jude domenial (adică funcţionar supus direct comitelui respectiv), o proclamaţie scrisă în limba română, difuzată de preot, care îi îndemna pe români la luptă pentru libertate. După ce a citit textul proclamaţiei, adică a tradus-o în maghiară pentru comite, Iancu ar fi adăugat de la el fraza mai sus-citată de istoricul Academiei Române. Comitele spune clar: „În afară de aceasta, fiul judelui domenial, Avram Iancu, a adăugat: «românul nu cerşeşte...»“. Nici vorbă că Avram Iancu ar fi rostit acea frază în faţa ţăranilor din satul său! Scrisoarea respectivă a fost adusă de un iobag din Câmpeni şi citită de preot enoriaşilor săi. Ba mai mult, tentativa
tatălui lui Iancu de a confisca scrisoarea a pus în pericol familia sa, fiind ameninţat de ţărani. Ar mai fi plănuit tatăl lui Iancu să se refugieze din sat împreună cu toată averea sa dacă fiul său ar fi fost în fruntea ţăranilor? Dar acestea sunt detalii care nu contează când Academia Română vrea să impună o istorie
oficială. Minciuna devine istorie. Iar dacă o scrie Academia Română, trebuie să fie adevăr!?
 

Arma lui Iancu a fost puşca, nu diplomaţia

 

În vara anului 1848, în contextul în care cererile românilor formulate cu ocazia adunării naţionale de la Blaj din 15-17 mai nu au fost acceptate nici de Dieta Transilvaniei, nici de împărat, poziţia românilor s-a radicalizat. În cele două centre militare româneşti de la Orlat şi Năsăud trupele au refuzat subordonarea faţă de administraţia maghiară, în ciuda ordinelor venite de la Viena.
(Avram Iancu în mijlocul armatei revoluţionarilor români din Transilvania)
 
Constrâns de situaţia militară, împăratul a acceptat unirea Transilvaniei cu Ungaria şi a subordonat toată armata din Transilvania, inclusiv regimentele româneşti, noilor autorităţi. În Munţii Apuseni moţii s-au organizat militar sub conducerea lui Avram Iancu, devenind astfel al treilea centru de putere românească în Transilvania, alături de regimentele grănicereşti.
Diferenţa este că în cazul regimentelor erau militari instruiţi, pe când în Apuseni era o miliţie populară. Între 15‑28 septembrie 1848 s-a desfăşurat la Blaj a treia adunare naţională a românilor din Transilvania. Până atunci s-au remarcat liderii politici români prin declaraţii politice şi tratative cu ungurii şi austriecii. La Blaj, în septembrie, atmosfera era prea încinsă pentru a se asculta îndemnuri şi discursuri în spiritul diplomaţiei şi negocierilor. După cum remarca Simion Bărnuţiu, un lider radical foarte activ al românilor ardeleni, cu greu ar fi supravieţuit vreun orator român dacă ar fi avut un discurs pacifist. În acest context, cei care s-au pronunţat pentru lupta armată au ieşit în prim‑plan. Avram Iancu a venit la Blaj cu circa 6.000 de moţi înarmaţi. Acesta este momentul începutului gloriei lui Iancu.
 

Împreună cu Austria împotriva ungurilor revoluţionari

 

În septembrie 1848, la Blaj, românii au decis să se alieze cu Austria şi să lupte împotriva ungurilor pentru restabilirea autorităţii habsburgice. Între timp, Casa imperială şi-a reformat sistemul de guvernare acceptând o constituţie liberală adoptată la Viena. Cauza alianţei cu Austria împotriva ungurilor este
clar explicată de liderii români, chiar de Avram Iancu: ungurii au refuzat drepturile politice pentru români, în timp ce Casa imperială austriacă i-a recunoscut pe români ca naţiune politică.
Românii au denunţat unirea Transilvaniei cu Ungaria şi s-au pronunţat pentru restabilirea autorităţilor austriece în Transilvania. Imperialii i-au folosit pe români pentru a înlătura autorităţile maghiare revoluţionare. Comitetul Naţional ales de români la Blaj a coordonat organizarea politică şi militară a românilor în prefecturi şi legiuni, după modelul romanilor în antichitate, un apel simbolic la originile romane ale poporului român.
Practic, în toamna anului 1848 a început războiul dintre români şi unguri în Transilvania. Până în martie 1849, când armata maghiară condusă de generalul Bem a ocupat Transilvania, haosul era generalizat. Fiecare încerca să îşi impună autoritatea cu forţa. Execuţiile erau legitimate de hotărâri ale tribunalelor care reprezentau o autoritate sau alta. Au murit mii de români şi unguri. Jafurile, incendierile şi violurile
erau la ordinea zilei.
 

Ţara Moţilor şi „craiul munţilor“ Avram Iancu

 

După ocuparea Transilvaniei de către armata maghiară, structurile politice ale românilor au fost desfiinţate. O parte a liderilor români au fost ucişi, iar alţii s-au refugiat împreună cu armata austriacă peste munţi, în Ţara Românească. Doar regiunea Munţilor Apuseni a rămas sub autoritate românească,
nefiind cucerită de unguri. Moţii înarmaţi, organizaţi sub conducerea lui Avram Iancu, au reuşit să reziste.
Era practic un război de exterminare. Execuţiile erau reciproce, fără să se ţină cont decât de principiile
apartenenţei etnice şi fidelităţii faţă de un regim sau altul.
Atmosfera poate fi comparată cu cea din Iugoslavia, mai ales Bosnia şi Croaţia de după 1990. În aprilie-iunie 1849 au fost trei atacuri puternice ale ungurilor pentru ocuparea Ţării Moţilor. Bătălii importante s-au dat la Abrud, la Zlatna şi Fântânele. Românii conduşi de Avram Iancu au rezistat.
 

Câteva dintre crimele românilor în timpul „revoluţiei“

 

Românii nu au fost doar victime. Au fost la rândul lor călăi. Şi noi, românii, am ucis, am jefuit, am incendiat şi am violat. Mai mult sau mai puţin decât ungurii? În astfel de cazuri orice statistică sau evaluare cantitativă este fără sens. Documentele nu fac statistici, dar cantitatea poate fi exprimată printr-un singur cuvânt: mult.
În 14 noiembrie 1849, după înfrângerea revoluţiei maghiare cu ajutorul ruşilor, episcopul catolic de Alba Iulia îl informa pe superiorul său, arhiepiscopul de Esztergom, despre evenimentele din Transilvania şi starea Bisericii Române Unite (Arhiva primaţială din Esztergom, Ungaria, Scit. Cat. D. Erdély). Episcopul a fost echidistant. A arătat starea jalnică a Bisericii româneşti, unii preoţi au fost spânzuraţi de unguri, alţii s-au refugiat. Atât ungurii, cât şi românii au jefuit veniturile
Episcopiei de Alba Iulia. Povesteşte apoi ce au făcut românii. În Zlatna a fost prăpăd. Românii au ars casa parohială şi gimnaziul, au ucis mulţi unguri, pe alţii i-au jefuit. Din 1.170 de unguri au mai rămas doar 500! În Abrud românii au devastat casa parohială şi şcoala, iar pe preot l-au ucis. În Vinţu de Sus nu a rămas piatră pe piatră, chiar şi pomii fructiferi din grădina parohială au fost tăiaţi şi arşi. În Aiud românii au incendiat biserica şi mănăstirea franciscană, au profanat altarul şi l-au rănit grav pe abate. În Baia de Criş a fost distrusă mănăstirea franciscană, în Glodeni şi Apalina preoţii unguri au fost ucişi.
Documentul inedit prezentat mai sus este un raport rezumativ referitor la Biserică. Câte altele mai zac prin arhive, unele necunoscute, altele nefolosite ca să nu fie deranjaţi unii dintre noi!
Nu contează cine a ucis mai mult, ungurii sau românii. Execuţiile au fost la ordinea zile şi nu fac cinste
niciunei etnii, nici ungurilor şi nici românilor.
 

Dragostea nu are graniţe etnice

 

Iubita lui Iancu era o unguroaică de 14 ani din Abrud, Johanna Farkas, născută dintr- un tată unitarian şi o mamă romano-catolică. Fata l-a salvat pe iubitul ei cu ocazia unei ambuscade a trupelor ungureşti în Abrud. Viaţa amoroasă a lui Avram Iancu în timpul revoluţiei ne oferă o lecţie interesantă. Dragostea lui Avram Iancu pentru unguroaica Johanna este un exemplu pentru potenţialul coabitării paşnice între români şi unguri în Transilvania. Chiar dacă sunt diferende, conflicte şi chiar crime între români şi unguri,
dragostea nu alege pe criterii etnice. 
 

Răsplata împăratului

 
După ce revoluţia maghiară fost înfrântă cu ajutorul Rusiei, trupele româneşti din Apuseni au fost dezarmate. Iancu a stat mai multe luni la Viena în 1849. Aşteptările sale faţă de răsplata împăratului pentru ajutorul dat de românii ardeleni armatei austriece împotriva ungurilor au fost mult mai mari decât putea să ofere Casa imperială. În ciuda mitului bunului împărat, mit care era frecvent invocat de românii ardeleni, dezamăgirile au fost prea mari. Raţiunile politice imperiale nu concordau cu planurile lui Iancu şi ale românilor săi. În 1852, împăratul Franz Josef a efectuat o vizită în Transilvania. Deşi traseul a fost stabilit de consilierii imperiali, la insistenţele lui Iancu, împăratul şi-a schimbat traseul pentru a veni în Ţara Moţilor. Avram Iancu nu a respectat protocolul şi s-a prezentat în audienţă la Câmpeni seara târziu, după ce împăratul s-a culcat. A încercat să îl determine pe şeful de cabinet să îl trezească pe împărat, dar în cele din urmă a fost nevoie de intervenţia gărzii pentru a-l alunga pe Iancu, care devenise prea insistent şi gălăgios. Cu altă ocazie, împăratul a vrut să îl decoreze pentru meritele din timpul războiului cu revoluţionarii maghiari. Avram Iancu, nemulţumit că nu s-au respectat promisiunile făcute românilor, a refuzat să primească decoraţia.
 

O mare de oameni l-au condus pe ultimul drum în 1872. Dar şi poliţia secretă maghiară

 

După încheierea agitaţiilor postrevoluţionare, Avram Iancu a profesat o vreme ca avocat. Sfârşitul vieţii sale este obscur. Se spune despre el că în ultimii ani de viaţă perinda prin cârciumi într-o fază dificilă de alienare mintală. Era tratat cu respect de contemporani, fiind considerat un simbol al revoluţiei şi al luptei naţionale româneşti.
(Una dintre puţinele fotografii cu Avram Iancu, realizate spre finalul vieţii revoluţionarului român)
 
Autorităţile nu au încetat să îl monitorizeze şi să îi urmărească acţiunile cu mare atenţie, mai ales din pricina potenţialului de a provoca agitaţii publice. La moartea sa, poliţia secretă maghiară a avut ordine clare de la Budapesta să se infiltreze printre oamenii care îl conduc pe ultimul drum, pentru a urmări starea de spirit a românilor. Erau vizaţi liderii politici români şi oaspeţii de peste Carpaţi. Ungurii erau conştienţi de valoarea titanului printre românii ardeleni.
Chiar decedat, Avram Iancu le dădea fiori ungurilor.
 

Moştenirea lui Avram Iancu – pasivismul politic

 

Dezamăgit de nerespectarea promisiunilor făcute de austrieci în timpul contrarevoluţiei, Iancu nu s-a implicat în viaţa politică, deşi anumite oportunităţi au apărut pentru români după 1851.
Abil în organizarea militară şi bun orator, în ciuda pregătirii sale juridice, Iancu nu excela ca politician şi diplomat. Pasivismul politic al celui mai activ lider al românilor ardeleni în 1848-1849 a marcat opţiunile politice ale românilor ardeleni.
În ultimii ani de viaţă a apucat să vadă că ungurii şi-au atins ţelul în 1867, când Casa de Habsburg a acceptat reorganizarea imperiului prin crearea regatului Ungariei cu autonomie extinsă şi unirea Transilvaniei cu Ungaria. Ce nu au reuşit cu armele în 1848-1849, ungurii au reuşit cu diplomaţia în 1867. În lipsa unui lider activ, românii au copiat, conştient sau nu, modelul pasivismului politic al lui Avram Iancu şi au refuzat să se implice în viaţa politică. Deşi, după cum constata un contemporan al evenimentelor, ajuns jude regal (echivalentul unui judecător de la Curtea Constituţională de astăzi), Ioan cavaler de Puşcariu, românii puteau să aibă circa 7% din locurile din parlamentul Ungariei după 1867. Un procent care le-ar fi permis o poziţie politică similară cu cea a UDMR-ului astăzi: o amantă politică care ştie cu abilitate să îşi atingă ţelurile.
Apetitul românilor pentru eroi luptători a contribuit la formarea miturilor despre Avram Iancu. Rolul altor personalităţi româneşti în mişcările revoluţionare din Transilvania este minimalizat, Avram Iancu fiind perceput singurul lider al românilor ardeleni. E firesc, puţini ştiu de un Bărnuţiu, Bariţiu, Papiu Ilarian sau alţii. În schimb, vorba cântecului: „Avram Iancu suntem toţi!“.


Comentarii

Consternare totala.

Da, sunt deadreptul consternat. Autorul articolului e mai mult decat partinitor.Pentru toate rautatile petrecute in acei ani tulburi sunt de vina in primul rand romanii ardeleni. Mai, sa fie......

Postat de: Anonymous, 29 Noiembrie 2014 |

Raspuns general

Nivelul general al limbajului , la majoritatea comentatorilor, mai ales din anii precedenti , este de un nivel, care m-a pus pe ganduri , daca are rost sa-mi exprim parerea. Pe de alta parte, este revoltator si faptul , ca romanii, care se erijeaza in mari aparatori ai cauzei romanilor, nu se obosesc sa invete sa scrie corect romaneste. De aceea , ma rezum doar la atat. Totusi v-as recomanda la toti, sa cititi Romanii supt Mihai Voevod Viteazul. Pentru unii probabil ,ar fi degeaba, dar totusi...

Postat de: Anonymous, 08 Decembrie 2014 |

Felicitari!

Felicitari pentru perspectiva obiectiva asupra Revolutiei de la 1848! Nu am fost mai angelici si inocenti decat altii in foarte multe episoade ale istoriei noastre, din pacate. De acest gen de articole, care sa lumineze umbrele istoriei noastre, avem nevoie !

Postat de: Anonymous, 26 Noiembrie 2014 |

de toata jena...

este acest articol , evident partinitor....

dupa fiecare punct, te contrazici singur.

Ce ai spus ca inseamna `revolutia`? Daca romanii voiai ca toate sa se intoarca unde-au fost, atunci era contra -cum si romanii voiau schimbarari fata de vechea randuiala - inseamna ca a fost o Revolutie.
Doar daca privim doar din contextul REVOLUTIEI MAGHIARE pare o contra-revolutie, pe cand in contextul EUROPEAN e o REVOLUTIE.

Si pana la urma domnule autor, tu ce-ti doreai? Tu ce-ai fi ales? Sa faci parte dintr-o Ungarie Mare, fara drepturi sau dintr-un imperiu federalizat in care puteai sa te autodetermini?

Comparatia cu fosta Iugoslavie nu este relevanta. Pana la urma singura armata si minoritate care `a facut ocupatia` a fost cea maghiara. Transilvania nu era bucata a Ungariei , ci provincie a Imperiului...

Deja nu mai pot sa citesc CAN-CAN-ul asta de 2 lei... Daca o populatie, este ocupata, batjocorita si umilita timp de cateva secole de o alta, care ar fi reactia ei , atunci cand ar iesii la lupta?
Eu consider ca roamnii s-au purtat elegant cu ungurii, mult prea elegnat fata de tot ceea ce au facut . Chiar mai recent fata de 1848-1849... Sau civilii romani omarati ca-n abator in 1939, este un exemplu de dragoste interetnica a confratilor si vecinilor nostrii? Noi trebuie sa-i iubim, chiar daca ei ne macalaresc cum pun un pic mana pe arme?

Pacat ca aceasta mizerie este citita de atatea minti crude si nestiutoare....

Postat de: Anonymous, 11 Septembrie 2014 |

Roman, nu anti-mghiar

De mic copil in scoala am observat ca principalele revendicari ale romanilor ardeleni pe vremea Austro-Ungariei erau:
autonomia Transilvaniei, invatamant in limba romana si reprezentarea romanilor in mod proportional in parlament (al Transilvaniei).
Ungurii le raspundeau pe partea legala (caci ei faceau legile!):
- unirea Transilvaniei cu Ungaria s-a facut prin votul dietei de la Cluj (majoritar maghiara)
- toata populatia Transilvaniei este datoare sa invete limba oficiala
- votul era censitar (aveau drept de vot doar cei care posedau o anumita avere), iar ungurii aveau mai multi bogatasi decat romanii)

Dupa 1918 s-a intors roata si observ ca ungurii din Transilvania cer autonomie (in Secuime) si invatamant in limba maghiara si alte domenii de folosire a limbii maghiare, iar romanii (caci ei fac legile ACUM) le raspund:
- conform Constitutiei Romaniei limba oficiala este romana
- conform Constitutiei, Romania este un stat unitar si nu acorda autonomie vreunui teritoriu

etc.

Da, stiu, invatamant in limba romana a existat si inainte de 1918 in Transilvania, dar intr-o masura nesatisfacatoare pentru romani,
iar invatamant in limba maghiara exista in prezent in Transilvania, intr-o masura nesatifacatoare pentru unguri.

Cum vi se pare ca actionam noi, romanii, azi, in comparatie cu modul de a actiona al ungurilor de atunci?

Ipocrizie este un cuvant deplasat?

Doreste statul si poporul roman sa rezolve problema disputei romano-maghiare asupra Transilvaniei prin asimilarea populatiei unguresti?

Postat de: Anonymous, 19 August 2014 |

Asimilarae nu e o solutie

Asimilarea a fost arma folosita de catre comunisti! La intrebarile pe care le-ai pus exista un raspuns simplu: priveste imprejurarile! Acum suntem in secolul al XXI-lea, suntem in Uniunea Europeana, interesele europene trebuie sa fie inaintea celor locale, de asemenea Transilvania este un teritoriu disputat de mult timp si nicicum nu ii sade langa Bucuresti si parca nici langa Budapesta. Transilvania se aseamana cu state precum Elvetia! Daca ar fii tara independenta ar creste economia si nivelul de trai, ira bucurestenii si-ar smulge parul din cap de ciuda pentru ca nu mai au acces la resursele bogate ale Transilvaniei.

Postat de: Anonymous, 11 Ianuarie 2015 |

Completari

In Transilvania de inainte de 1918 existau mai multe scoli la numar decat in Romania(extracarpatica), majoritatea erau ai bisericilor si se autoadminstau(autonome - nimeni nu-si baga nasul in treaba altora);

Prima lege(in lume!) al minoritatilor a fost formular in 1867 in parlamentul Ungariei, dand si posibilitatea de a se reprezenta in parlamentul Ungariei. (Romanii au refuzat.)

Au trecut 150 de ani, traim in democratie, dar mentalitatea a ramas rau in urma.

Postat de: Anonymous, 29 Septembrie 2014 |

Mici completari

Acea lege de care vorbesti tu, a fost aplicata vreme de 3-5 ani, dupa care guvernarile nationaliste maghiare au aruncat-o la cosul de gunoi, punand accent pe procesele de maghiarizare. Istoric vorbind da, este un pas inainte, insa degeaba faci un pas inainte cand dupa cativa ani te razgandesti si faci 10 pasi inapoi. O lege adoptata dar neaplicata corespunzator este egal cu 0!

Reprezentarea politica a Romanilor in Transilvania oricum era slaba. Sa reamintesc faptul ca in Dieta Transilvaniei, votul unui maghiar era echivalent cu 12 voturi ale romanilor? Eu cred ca nu romanii nu au dorit sa fie reprezentati politic, pentru ca totusi, am avut niste politicieni atat in Dieta cat si in Parlamentul maghiar, ci maghiarii au restrictionat accesul romanilor in viata politica, stiind foarte bine ca marea lor majoritate nu aveau avere, si chiar si putinii care aveau, votul lor nu era egal cu votul unui maghiar.

Si strict parerea mea, dpdv al educatiei in limba minoritatilor, minoritatile in Romania anului 2014 se bucura de mult mai multe drepturi si libertati decat se bucurau minoritatile in cadrul Imperiului Austro-Ungar. In ziua de azi, invatamantul in limba maghiara este finantat direct de statul roman, pe cand invatamantul in limba romana din Transilvania anilor 1870 - 1918 era unul autonom, dupa cum spui si tu.

Sigur, abuzuri au existat, vor exista, pana la urma toti suntem oameni. Dar azi, votul unui maghiar valoreaza cat votul unui roman, un maghiar are oportunitatea de a beneficia de invatamant in limba sa materna finantat de stat, limba maghiara e limba oficiala in orasele cu 20% populatie maghiara, in curand limba maghiara va fi folosita si in procesele juridice, in redactarea actelor normative (cat si in publicarea lor). Cate din aceste lucruri le-au avut romanii din Transilvania dinainte de 1918? Dar romanii din Ungaria de dupa 1918? Pai hai sa nu mai tot aruncam cu noroi in romani, ca tot timpul i-am tratat pe maghiari mai bine decat ne-au tratat ei pe noi.

Postat de: Anonymous, 14 Noiembrie 2014 |

mici completari suplimentare.

invatamantul in transilvania a fost pentru toata lumea autonoma, ceea ce a fost traditie, se numea fundatie autonoma, iar azi statul roman nationalizeaza scolile acelea, niste judecatori ( de buzau si bucuresti) care nu au auzit de invatamant autonom, hotaresc ca daca scoala a fost construita din donatii si munca taranilor, atunci este al statului...limba maghiara nu este oficiala nicaieri, pentru orice fleac, ca inscriptie, steag, cantec urmeaza amenintari, limbaj ordinar pe media online sau dezinformari pe mass media. Inainte de 1918 cam 30-34% romani vorbeau ungureste, in special oraseni sau cei care intentionau sa studieze, asa cum si maghiarii, si sasii si in special evreii vorbeau mai multe limbi, si se vorbea bilingv in satele unde traiau laolalta. Maghiarii azi vorbesc in proportie de 50% foarte bine, inca 40% la nivel scazut, ( aici se poate mentiona ca nici romanii nu vorbesc romana exemplar, si sa vorbeasca limba maghiara li se pare lezmajestate.) Iar votul a fost egal si atunci, cel putin in secuime votantii au fost putini, sasii si judetele vestice au avut votanti mai multi...nu depindea de etnie. Diferenta reala este ca atunci a fost cu un secol inainte, acuma suntem in EU, si s-au facut nenumarate promisiuni de a respecta niste norme, si nu s--au respectat. Bineinteles acest lucru este si din cauza UDMR, prin conducatorii ei colonei de "armata" ca Turcescu, care mai degraba au si ei interes sa mentina frustrarlie ambelor parti, stiind ca altfel ar deveni istorie...si nu una respectata.

Postat de: Anonymous, 18 Decembrie 2014 |

RUSINE Marius Diaconescu

Nu există nicăieri în lumea civilizată o ţară care să acorde atâtea drepturi unei minorităţi alogene cum acordă România minorităţii maghiare. Şi totuşi nu vor fi mulţumiţi niciodată, sâcâindu-ne perpetuu cu aceeaşi pretenţie: autonomie. Tupeul lor se manifestă şi prin faptul că ei consideră ca fiind similară pretenţia lor de autonomie teritorială în România cu cea a catalanilor din Spania, ignorând cu bună ştiinţă marea diferenţă: catalanii sunt băştinaşi în Spania, pe când maghiarii sunt alogeni asiatici în România.
Ca o sintetizare a relaţiei dintre băştinaşii valahi şi alogenii unguri, un scenariu: un ungur pribeag bate la uşa unui valah. Acesta, ospitalier, îl primeşte în casă. Îi întinde masa, oferindu-i ce are mai bun în cămară. Ungurul, în timp ce se ospătează, pune ochii pe nevasta valahului (frumoasă, bineînţeles) considerând că ar fi normal ca după ospăţ valahul să îi ofere şi un desert, adică nevasta. Indignat de faptul că după ce s-a săturat, valahul nu-i oferă şi nevasta, ungurul îi trage o palmă zdravănă valahului şi încă una. Înainte ca valahul să se dezmeticească, ungurul fuge pe uliţă strigând din toţi rărunchii: săriţi oameni buni, că mă omoară valahul, sunt o victimă. Aşa că, valahi, fiţi înţelegători şi daţi-le şi nevasta, dar vă avertizez că nu le va ajunge. Următoarea lor dorinţă va fi casa voastră.

Postat de: Anonymous, 06 Aprilie 2014 |

contrarevoluția ungară din 1848-1849 în Transilvania

Pe scurt și la obiect:
În Transilvania revoluție au făcut românii, iar ungurii au făcut contrarevoluție, intervenind împotriva românilor majoritari în provincie. Iobăgia nu s-a desființat, națiunea română nu a fost recunoscută și nu a obținut drepturi politice. Transilvania a fost anexată Ungariei, dar legea de desființare a iobăgiei din Ungaria nu s-a aplicat în Transilvania anexată. Adică, în rezumat, ”revoluția” ungară a menținut starea de lucruri de dinainte de 1848, iar românii au încercat să o schimbe în sensul progresului istoric.

Postat de: Anonymous, 11 Martie 2014 |

Demistificarea devine un hobby pentru unii.

E la moda de ceva vreme sa tot demontezi pe mituri, foarte bine. Aiurea e cand nu-si are rostul.

Sa inteleg ca cifrele despre masacrele facute de maghiari sunt umflate, dar cele despre masacrele romanilor sunt total adevarate. Chiar si asa fondul istoric a crimelor facute de romani, ar trebui sa fie inteles(nu neaparat national, cat social) nu doar in momentul 48-49, ci se poate intinde pe zeci de ani, poate sute. Bineinteles, crimele nu fac cinste nimanui, dar ramane intrebarea: Dupa o dominatie de fier maghiara ce dureaza de veacuri, nu era de asteptata o izbucnire la un moment dat? Apoi tema nebuniei lui Iancu, a fost dupa mine demontata clar de Viorel Faur in articolul Solidari cu Iancu. Ce sa mai zic sa compari situatia romanilor in parlamentul de la Pesta dupa 1867 cu situatia de dupa 90 a UDMR-ului. Trebuie sa fii dement.

Postat de: Anonymous, 27 Februarie 2014 |

Acest articol...clar

Acest articol...clar TENDENTIOS...! Si nu sunt rasista... Candva , am fost prietena cu un ungur valoros...tot respectul ...pt. VALOROSI...!!!

Postat de: Anonymous, 24 Ianuarie 2014 |

Tot Anonymus a scris si articolul de aici de la Historia

Este parerea mea.

Acest site este finantat de Unguri ? Sau de cei care vor Romania fragmentata si dezbinata ?

Postat de: Anonymous, 29 Decembrie 2013 |

Ce placere aveti sau cine va

Ce placere aveti sau cine va plateste sa va tradati sistematic neamul!?!?? Cum va permiteti sa calcati in picioare tot ce e romanesc? Sper ca Dumnezeu sa va pedepseasca !!!!!!

Postat de: Anonymous, 11 Martie 2014 |

Istorie

Sunt si eu un necunoscător care vrea sa afle varianta neromanțată a istoriei.
Pe undeva Historia face o treaba buna prezentând din alt unghi poveștile stiute din scoala.

Totusi sunt profund mâhnit de conotațiile negative de la tot pasul (nu doar in acest articol).
E o moda la romani ca toți oamenii ce au intrat in istorie sa fie desființați si sa l-i se vadă doar fata negativa.

Cred ca suntem singura tara in lume care face asa ceva.

Nu cred ca e vreo tara in lume care sa se laude cu eroii doar cu atribute pozitive cărora nu li se poate imputa nimic, dar au un oarecare simt al măsurii a nu scoate părțile negative cu atâta ostentație.

Va urez succes in a rămâne neutrii!

Postat de: Anonymous, 24 Decembrie 2013 |

Nimic Nou

Nu zau, romanii falsifica istoria...E ceva nou sub soare?

Postat de: Anonymous, 15 Septembrie 2013 |

romania

eu stiu ca tara se cheama Romania ...TRAIASCA AVRAM IANCU

Postat de: Anonymous, 15 Septembrie 2013 |

mdeah

citez:
"Au schimbat regimul de guvernare austriac absolutist cu unul maghiar democratic şi liberal"

și două rînduri mai jos:
"nu a adoptat o politică democratică faţă de minorităţi"

cam ăsta e nivelul intelectual abracabradant la care individul vrea să ne coborîm într-o oarecare discuție despre avram iancu!?

mai are rost să continuăm? eu cred că nu!

Postat de: Anonymous, 15 Septembrie 2013 |

Sa ne fie rusine

Sa recunoeatem totusi ca noi ROMANII, ne-am "orientat" in totdeauna in directia vintului. Incepind cu Imperiul Roman, Imperiul Otoman, Germania nazista, CCCP. Daca tot am fost revolutionari de ce nu ne-am schimbat prima data noi, apoi naravurile noastre? De ce vorbim de lupte, inainte de toate si mai presus de toate? De ce nu scrie istoria nimic despre dorinta de a ne impaca si de a convietuii cu neamurile ce ne inconjoara? De ce in altii vedem aschia dar in noi nu vedem BIRNA? DE CE?

Vasile Suteu

Postat de: Anonymous, 15 Septembrie 2013 |

mai,Marius Diaconescu,de ce

mai,Marius Diaconescu,de ce n-ai scris tu istoria Romaniei ???

Postat de: Anonymous, 14 Septembrie 2013 |

Cam maniheist articolul dumneavoastra, domnule Diaconescu...

...pleaca de la premize false pentru ca revolutia maghiara din 1848 nu a fost liberala, eu nu stiu ce ati gasit dumneavoastra liberal in ea. De fapt, ungurii nu au fost atunci uniti in cuget si simtiri, ci mai ales nobilimea care a luptat pentru pastrarea vechilor privilegii amenintate de reformele pe care incercau sa le faca austriecii. Ca atare, revolutia lor a avut alta culoare si pozitia romanilor a avut culoarea ei bizara nu din cauza ca erau contrarevolutionari, ci pentru ca ciomageala generala nu a avut in vedere idealurile paneuropene ale anului 1848. Era un soi de lupta pentru supravietuire si atat. Si s-au invinetit ca prostii. Distorsionarea dumneavoastra, regretabila, vine din obsesia romanului vanator de declaratii spectaculoase care simte de a gasi subiecte de scandal (o fi planul editorial al reputatului istoric Cristoiu); in loc sa analizeze situatia la rece si sa astepte sa mai treaca ceva vreme inainte de a formula concluziile. Prin asta nu voi a zice ca Avram Iancu ar fi de laudat. A facut crime la fel de multe ca si Kossuth. Dar nici pozitia dumneavoastra nu se prea poate sustine. Situatia a fost extrem de bine analizata chiar in epoca de un liberal american cu mintea extrem de lucida. Cartea lui Bowen, publicata in 1851, o gasiti scanata aici: http://archive.org/details/warofracesinhung00bowe. Numai ca nici glasul lui nu a avut ecou prea mare in epoca. Era prea destept pentru vremurile acelea. Pentru mine, ramane mai destept si decat articolul dumneavoastra, in ciuda faptului ca au trecut un secol si jumatate.

Postat de: Anonymous, 14 Septembrie 2013 |

AM AVUT RABDAREA SA CITESC

AM AVUT RABDAREA SA CITESC TOATE COMENTARIILE...SI PARCA MI-E RUSINE CA SUNT ROMAN .OARE DE CE SUNTEM LACOADA EUROPEI ?CAUTATI UN RASPUNS,DAR IN SINEA VOASTRA .CRED CA INCA NU SUNTEM UN POPOR,SUNTEM DOAR O POPULATIE ! VA SALUT SI VA DORESC "MINTEA CEA DE PE URMA" !

Postat de: Anonymous, 14 Septembrie 2013 |

Historia

Rusine sa va fie.V-ati vandut americanilor si occidentalilor.Mintiti fara rusine, reprezentati tot ce e mai josnic in tara asta.Crimele, de care spuneti ca au fost facute de romanii in 1848, nu exista decat in creierele bonlave ale unor tradatori de neam si tara.

Postat de: Anonymous, 14 Septembrie 2013 |

Diaconescu

Unguru' din Diaconescu a vorbit !

Postat de: Anonymous, 14 Septembrie 2013 |

Avram iancu!

Privind poza din anii finali ai vietii...constat..ca orice armasar ajunge gloaba ..ca asa e viata...trecutul cu bune si rele..nu-l poti sterge...si mai lasati animozitatile oameni buni..norocul nost e ca Ieuropa are nevoie de noi!

Postat de: Anonymous, 14 Septembrie 2013 |

Cine a omorat mai mult?

Raspunsul este destul de simplu: Armata revolutionara maghiara era in Ungaria de astazi pe campul de lupta cu armatele austriece cand motii (nu scriu romanii, pt. ca romanii din Banat si Crisana erau de partea revolutiei maghiare) au atacat si au macelarit civilii ramasi acasa fara aparare. Telul Imparatului (''Divide et Impera") si-a atins scopul, a atatat minoritatile croate, slovace si motii impotriva maghiarilor, care au fost nevoiti sa-si retraga o parte din armata de pe campul de lupta sa-si apere civilii ramasi acasa, sa restabileasca ordinea in zonele unde taranii atatati de imparat au creat haos si macel. Armata revolutionara multietnica de altfel, unde s-au strans toti ce erau impotriva absolutismului si avea chiar si trupe austriece (revolutionarii austrici s-au refugiat in Ungaria dupa ce revolutia de la Viena a cazut) in frunte cu polonezul Bem au luptat impotriva taranilor inarmati, sa restabileasca ordinea. Nu au atacat civilii neinarmati. Asa puteti trage concluzia unde era macelul mai mare si nivelul atrocitatilor: unde se extermina o populatie civila sau unde se lupta impotriva "gherilelor" moti? Multe localitati in Ardeal erau locuite numai de maghiari sau in majoritate de maghiari, iar dupa revolutie a disparut maghiarimea sau a devenit absolut minoritara (la fel s-a intamplat si in cazul rascoalei lui Horea, Closca si Crisan, alti trei responsabili de genocid). Cazuri in care s-ar fi intamplat nu exista.

Postat de: Anonymous, 13 Septembrie 2013 |

?

bozgoras esti tu ma :)!Ungurii sunt curajosi si or betut pe toata lumea! Eu stiu a sunteti tari cand sunteti majoritari , altfel foarte cuminti si europeni!
M-a intrebat un cuplu de francezi care a trait si in Romania si in Uangaria ( unde au fost de multe ori agresati verbal ptr ca erau straini) : ''Ce vor de la voi ca au drepturi ca voi ba mai multe!Nu exista univ in alta limba in Franta ( Alsacia,tara bascilor)
Desi nu traiesc in tara nu am renuntat la originile mele .Nu am nimic nici cu ungurii nici cu altii de alta etnie dar ca sa vorbeasca un ungur de macelurile romanilor in Transilvania mi se pare o dovada de caracter josnic( fac parte dintro familie cu origi transilvanene si chiar din familia lui Avram Iancu)
Ca sa continuam pe aceeasi linie ideea e ca intr-un final ati pierdut si STOP!
S-a terminat .
pe unul ca tine as vrea sa te am la mine in Urgenta sa aud monitorul tititit tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii si sa ma uit .

Postat de: Anonymous, 07 Ianuarie 2014 |

Historia

Exista vreun articol pe acest site care sa nu ponegreasca Academia Romana ?

Postat de: Anonymous, 13 Septembrie 2013 |

Revolutia imperiala ungara

Autorul articolului se inseala considerind "Revolutia" ungara ca fiind una democratica si liberala - a avut unele elemente liberale si chiar democratice de uz strict intern etnic, pentru unguri si doar pentru ei, dar in esenta a fost motivata de iluzii medievale, de preluare a unei parti a imperiului Austriac in folos propriu si de constituire a unui imperiu ungar care sa-i cuprinda pe romani, sirbi, croati, slovaci intr-o iluzorica mare natiune maghiara care sa le anuleze identitatea nationala. Abia dupa infringere, liderii emigrati in America au lansat legenda caracterului asa zis progresist al miscarii lor. Propaganda lor a prins si asa a devenit cea mai retrograda si feudala miscare din Europa lui 1848 Revolutie !

Postat de: miop, 13 Septembrie 2013 |

Ungaria vs. Austria

Revolutia ungara nu a fost liberala si democratica ci nationalista si etnocentrica. Revolutionarii gen Kosuth voiau sa treaca de la situatia socotita umilitoare in care Austria administra imperiul favorizindu-i pe unguri in detrimentul altor etnii dar si dominindu-i pe unguri, la o dominare directa ungureasca asupra romanilor, slovacilor sau croatilor fara a mai plati obolul de supunere austriecilor. A fost o "revolutie" prin care Ungaria visa sa devina imperiu in loc sa fie partenerul minor al Austriei -deci o revolutie nationalista cu scopul de a deveni imperiu, asemenea legendei regatului sf. Stefan, si nu o democratie moderna. A fost o revolutie feudala, paseista, cu scopul de a restaura o presupusa situatie ideala din evul mediu timpuriu. Abia dupa infringere, ungurii emigrati in America au lansat teoria revolutiei democratice liberale care dadea bine in America. E insa o simpla manevra de propaganda, in realitate revolutionarii unguri voiau sa-si construiasca un imperiu propriu fara Austria si sa domine popoarele supuse direct, prin propria putere si nu prin intermediul intelegerii cu Austria. Nu intimplator a fost o revolutie condusa de nobili, ei erau nu numai cei mai constienti de slabiciunea Austriei cezaro-craiesti dar si beneficiarii crearii unui imperiu unguresc.

Postat de: Anonymous, 13 Septembrie 2013 |

Romanii au vrut sa isi apre Aurtonomia..

Mie teama ca si azi vor Banatul, Transilvania...sa fie separate...decine??..Ungaria abea astepta sa puna mina pe regiunile astea..Fiti pe pace...Romania trebuie sa fie unita..numai asa e puternika!!

Postat de: Anonymous, 13 Septembrie 2013 |

Haoleu...

Ba, ce lichele sunteti... Adica ungurii au facut revolutie impotriva austriecilor ca sa-si recapete drepturile dar romanii n-au facut revolutie impotriva ungurilor ca sa-si recapete drepturile si sa se conduca singuri...

Ce conteaza cu ce a luptat Avram Iancu - pusca sau diplomatie - conteaza ca a luptat. Atunci nu era loc de "politically corect".

Postat de: Anonymous, 13 Septembrie 2013 |

M.E ungaria si ungurilor de pretutindeni!!!

Ma numesc marius diaconescu .Eu sunt un ungur care sug ! Si sug atat de bine incat mi se spune sugativa mama si tata au fost violati de multi Romani si acum ma razbun pe ei scriind articole de tot ra.atul!

Postat de: Anonymous, 13 Septembrie 2013 |

DIACONESCULE EȘTI PE LÂNGĂ

DIACONESCULE EȘTI PE LÂNGĂ FRAIERE!!

Postat de: Anonymous, 13 Septembrie 2013 |

In Historie...

...romanii n-au facut nimic!
..ca e ordin...

Postat de: Anonymous, 13 Septembrie 2013 |

arbeit macht frei

Si uite asa jidanii de la historia compun cartile de istorie.Pacat ca Hitler nu i-a casapit pe toti.

Postat de: Anonymous, 13 Septembrie 2013 |

Avram Iancu si revolutia.

Il urasc pe Iancu ca nu a starpit toata ungurimea sa nu fi aparut acum udmr-ul,popa tokes,tinutul secuiesc

Postat de: Anonymous, 30 Iulie 2013 |

Nu au aparut, au fost acolo

Nu au aparut, au fost acolo dintotdeauna. Ai aparut tu de dupa munti si ca la un bebelus totul este nou pt. tine.

Postat de: Anonymous, 15 Iulie 2014 |

Cine este autorul articolului

Citez din CV-ul aflat pe siteul lui:

septembrie 1997-august 2000 – studii postuniversitare la Universitatea “Eötvös Loránd” din Budapesta, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Şcoala de Doctorat din cadrul Secţiei de Istorie, specializarea în cadrul Catedrei de Istorie Medievală şi Premodernă a Ungariei. Studiile au fost finalizate cu teza de doctorat intitulată “Structura nobilimii din Transilvania în epoca angevină”, pregătită sub coordonarea academicianului Engel Pál (+ 2002) şi a lui Zsoldos Attila, cercetător la Institutul de Istorie al Academiei Maghiare din Budapesta. Susţinerea publică a tezei de doctorat a avut loc în 6 decembrie 2004.

No comment

Postat de: Anonymous, 14 Septembrie 2013 |

avram iancu

iar umblati la istoria noastra!

Postat de: Anonymous, 13 Septembrie 2013 |

avram iancu

iar umblati la istoria noastra!

Postat de: Anonymous, 13 Septembrie 2013 |

Jack

Eu pe ma-ta... ca nu a luat pula decat de la rusi, nemti, turci, tatari si altii.. ;)) sclavule... omoara-te!

Postat de: Anonymous, 30 Iulie 2013 |

Bravos

exact asta este cultura pe care a falt-o mata la pcr-isti ...

Postat de: Anonymous, 14 Septembrie 2013 |

Bravo Jack

este cel mai grozava calitate ardelena a mileniului ! Ca tiganii sunt peste gramada ta nu-i mirare

Postat de: Anonymous, 14 Septembrie 2013 |

Avram Iancu si revolutia.

Il urasc pe Iancu ca a permis sa mai ramana samanta de ungur din care a rasarit un tokes,udmr,tinutul secuiesc.

Postat de: Anonymous, 30 Iulie 2013 |

ura faţă de iancu

... motivul este exagerat. mai curând - cu puţină cultură - te refereai la decizia cehilor şi slovacilor de a izgoni minoritatea germană, în 1945, din regiunea sudetă. motiv clar, la ordinea zilei: provocaseră războiul.
românii ar fi putut să-i alunge pe unguri în 1945, după cele două episoade istorice: atacul din 1919 al lui bella kuhn şi rămânerea ungariei ca aliat fidel al lui hitler, până la înfrângerea finală. doar că, de data asta ruşii, au "moderat" lucrurile.
aberaţiile lui tokes şi alor lui nu sunt de natură să sperie pe cineva. există, totuşi, UE şi NATO (ambele îngrijorate de isteria neţionalistă şi antidemocratică a actualului regim maghiar). tocmai din această cauză, privind ce se întâmplă mai departe, spre sud-est (bulgaria, turcia, siria, egipt), occidentalii par să-şi fi revizuit foarte mult poziţia şi intenţiile faţă de românia. noi să fim în stare să nu ne ţigănim de tot - aici e problema.

Postat de: Anonymous, 30 Iulie 2013 |

Tiganie

"sa nu e tiganim" ai pus punctul pe "I". Ne tiganim caci suntem tigani sau semi. Vai si amar de clasa politica noastra. Tu crezi ca guvernul RO este maui bine vazut in occident decat guvernul HU? Te inseli grosolan!! Din ratiuni economice putem fi membrii UE, in rest le suntem odiosi si raiosi - justificat pe undeva.

Postat de: Anonymous, 14 Septembrie 2013 |

1948

Mi se pare un articol superficial, ocultand miezul problemei. Pana la 1948 Transilvania era un principat oarecum autonom, sub conducerea directa a Imparatului. In acest principat romanii erau natiunea majoritara .In perspectiva revendicarilor revolutionare, cu abolirea privelegiilor feudale, perspectivele politice ale romanilor erau favorabile, fapt sesizat atat de fruntasii romani cat si de unguri. Proclamarea unirii Transilvaniei cu Ungaria , ceruta de revolutionarii maghiari, urmarea diluarea natiunii romane din Ardeal in marea masa a populatiei, lipsind-o astfel de perspectiva unei autonomii intr-o regiune unde ei erau majoritari. E de inteles ca s-au impotrivit, isi aparau interesele. Ca la acel moment au coincis cu cele austriece e evident. Toti isi cauta aliati. Conducatorii romanilor ardeleni au descoperit repede esenta demagogica lozincilor emise de maghiari. Cand Kosuth declara :" Tot omul sa fie om ... si ungur" (referindu-se la locuitorii Ungariei istorice) a fost normal sa se intrebe "Si daca nu vrem sa fim unguri inseamna ca nu vom mai fi oameni?"
Interesant mi se pare ca istoricii romani trateaza problemele anului 1948 doar prin perspectiva actiunii romanilor din Transilvania istorica. Romanii din Banat si Crisana au aderat la revolutia maghiara, neavand a-si apara o autonomie, vazand doar perspectivele imediate, aparent favorabile.
Discutiile despre revolutie/contrarevolutie vadesc formatia marxista a Dlui Diaconescu, de care nu se poate elibera. Nu mai insist, e prea trist 1

Postat de: Anonymous, 30 Iulie 2013 |

"1848"

"1848"

Postat de: Anonymous, 17 Septembrie 2013 |

Publică un comentariu nou

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Credeţi că achitarea lui Corneliu Zelea Codreanu în 1925 a fost justă?
Te abonezi la Historia şi câştigi
Aboneaza-te la NEWSLETTER
 

 HISTORIA, Nr. 156, Ianuarie 2015

HISTORIA, Nr. 156, Ianuarie 2015 -
14 Ianuarie 2015

La cumpăna dintre anii 1944-1945, Germania se lupta pentru supravieţuire. Rămas fidel concepţiilor sale, Hitler a lansat o ofensivă de mari proporţii pe Frontul de Vest (bătălia din Ardeni) la 16 decembrie 1944. Aliaţii occidentali au fost complet luaţi prin surprindere de amploarea atacului; serviciile de informaţii erau convinse că armata germană nu mai e capabilă să pună laolaltă suficiente forţe. Vedeţi mai multe detalii
Realitatea.net

Popular content
Soluţie implementată de Tremend
SATI