«Am acceptat bombardarea Bucureştiului»

Interviu - Constantin Vişoianu

Autor: Vartan Arachelian | 10396 vizualizări
Foto: Fototeca online a comunismului românesc. 30 august 1944  - Intrarea Armatei Roşii în Bucureşti
Populaţia  Bucureştiului întâmpina Armata Roşie cu portretele lui Stalin şi Lenin
Vasile Luca,  Constantin Pîrvulescu, Lucreţiu Pătrăşcanu,  Ana Pauker, Teohari Georgescu, în 1945
Ana Pauker (stânga) şi dr. Petru Groza (dreapta)
Constantin Vişoianu în exil cu soţia

Zoom

Constantin Vişoianu

Constantin Vişoianu s-a născut în comuna Urlaţi din judeţul Prahova, în februarie 1897. Provenea dintr-o familie de învăţători. Studiile pe care le-a urmat în ţară, dar şi în străinătate, ar putea să surprindă pe cei care nu ştiu câţi copii din familii modeste, dar dotaţi intelectual, au beneficiat de sistemul de burse existent în Regatul României. Atât pentru şcolile din ţară, cât şi pentru cele europene. După ce a studiat la Facultatea de Litere şi Filozofie din Bucureşti, şi-a luat doctoratul în drept la Paris. A profesat avocatura, după care a fost remarcat de către Nicolae Titulescu şi promovat consilier tehnic la Liga Naţiunilor, expert la Departamentul pentru Limbi şi Naţionalităţi de la Geneva. În perioada 1931-1933, Constantin Vişoianu a făcut parte din delegaţia permanentă a României la Conferinţa de dezarmare a Ligii Naţiunilor, îndeplinind apoi funcţiile de trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României la Haga (1933-1935) şi la Varşovia (1935-1936). Vişoianu şi-a dovedit talentul şi ca publicist, fiind un fin analist de politică externă. Comentariile sale au apărut în „Viaţa Românească”, „Prezentul”, „Jurnalul”, „Jurnalul de dimineaţă”. În anii războiului avea să revină în baroul bucureştean, iar în aprilie 1944 a fost însărcinat de Opoziţia democrată, aflată în conivenţă cu Regele, să poarte tratative la Cairo pentru ieşirea României din război. După 23 august 1944 va merge la Moscova pentru semnarea armistiţiului. Din păcate, misiunea delegaţiei a fost una imposibilă: armistiţiul consfinţea starea de vasalitate a României. După reîntoarcerea delegaţiei a îndeplinit funcţia de ministru de Externe în guvernul Constantin Sănătescu (4 noiembrie-6 decembrie 1944) şi apoi în guvernul Nicolae Rădescu, până la 28 februarie 1945, când generalul a fost obligat de către sovietici să demisioneze. După impunerea guvernului Groza, în care a refuzat să intre, Constantin Vişoianu a părăsit clandestin ţara, fiind condamnat în contumacie la 15 ani de muncă silnică. El a făcut parte din prima generaţie a exilului politic. În 1950 a fost numit de Regele Mihai în Comitetul Naţional Român, iar apoi, după moartea generalului Rădescu, a îndeplinit timp de douăzeci de ani funcţia de preşedinte al Comitetului Naţional Român. În 1975, guvernul american, sub presiunile Moscovei, dar şi iluzionat de politica sovietică a coexistenţei paşnice, a „recomandat” lichidarea acestui Comitet. A încetat din viaţă în ianuarie 1994. A fost un excelent diplomat şi un bun român.

Într-un interviu realizat în august 1990 şi publicat acum în „Historia”, Constantin Vişoianu povesteşte detalii din culisele negocierilor de pace, din aprilie 1944, de la Cairo şi, apoi, din culisele tratativelor de armistiţiu de la Moscova.

August 1990... Graţie bunăvoinţei lui Mihai Cârciog, preşedintele Fundaţiei Expres, am posibilitatea să trec „Lacul” şi să văd America! Astfel, am putut să mă bucur de invitaţia de a merge la Washington, la Romfest, prima ediţie când se întâlneau românii din exil cu cei din ţară. TVR Liberă, prin Em. Valeriu, mi-a refuzat echipa de filmare, aşa că am redevenit ziarist de gazetă. Invitatul special la această reuniune nu avea să fie altul decât Constantin Vişoianu. Printre altele, Constantin Vişoianu mersese la Cairo, în aprilie 1944, pentru a negocia, în numele Opoziţiei, pacea cu puterile occidentale şi făcuse parte din delegaţia României la Tratativele de Armistiţiu de la Moscova. Avea atunci mai mult decât veacul. M-a prezentat domniei-sale Ion Raţiu şi m-am grăbit să obţin privilegiul de a-l vizita a doua zi. Întâlnirea noastră cu Istoria avea să aibă loc chiar în după-amiaza zilei de 23 august. Acum douăzeci de ani. M-am grăbit atunci să trimit corespondenţa săptămânalului independent „Expres-Magazin”. Iar mai târziu, când relaţiile mele cu TVRL se mai ajustaseră, să dau pe post înregistrarea făcută în condiţii, e adevărat, neprofesionale. Cum emisiunea a dispărut, ca multe altele, din arhiva TVR, pun la dispoziţia revistei „Historia” transcrierea unei părţi din confesiunea lui Constantin Vişoianu, convins că reprezintă un document istoric valoros.

Cum am trecut Dunărea în drum spre Cairo

 „Conspiraţioniştii”  din martie 1944 credeau că România avea să iasă din război printr-o situaţie simetrică, în oglindă, cu modul în care Regele Ferdinand primise la Bicaz vestea că începuse numărătoarea de sfârşit a Marelui Război. În noiembrie 1918, Grigore Gafencu, viitorul mare diplomat, pilotând un avion decolat de la Salonic, după ce trecu peste frontul german stabilit în sudul Moldovei, avea să aterizeze, în condiţii tainice, aproape de Iaşi. Aşa a primit Regele imbold să rupă armistiţiul la care fusesem constrânşi şi să pornim împotriva duşmanului o dată cu mult aşteptata ofensivă franceză din sudul Dunării. Acum, în primăvara anului 1944, lotca pescărească, ce trecea clandestin, într-o noapte fără lună, în sudul Dunării, va avea acelaşi epilog, va da românilor vestea cea bună? În misiune nu mai era Gafencu, ci Constantin Vişoianu. Însoţit de un curier diplomatic. Şi tot ca atunci teama era de nemţi…

C.Vişoianu: Noi am făcut pregătirile actului de la 23 august în afara mareşalului Antonescu. Deşi unele dintre demersurile noastre erau cunoscute, din când în când, de către Antonescu, noi nu colaboram cu el. Antonescu a aflat despre plecarea mea la Cairo. Eu trebuia să plec împreună cu Ştirbei, însă Antonescu s-a opus, deoarece eu fusesem un colaborator apropiat al lui Titulescu şi lui i se părea că politica acestuia a fost favorabilă Rusiei, căci se ştia că Titulescu întotdeauna dorise să avem pace în jurul nostru şi atunci a trebuit să plec mai târziu şi oarecum clandestin. Pogoneanu şi alţii au pregătit un automobil cu însemne diplomatice şi am plecat noaptea spre Dunăre.
 

Da, a fost un drum plin de senzaţional. Nu numai trecerea nocturnă cu barca, dar şi mai departe. Dincolo ne aştepta Naum Ionescu cu un automobil şi ne-a dus la Sofia. Eu plecasem cu un funcţionar din Ministerul de Externe, Ciurea, cu ajutorul lui urma să trimit la fiecare două săptămâni de la Cairo la Ankara corespondenţa.

De acolo pe calea ferată am ajuns la graniţa bulgaro-turcă. Cum uzanţa era ca întotdeauna să fie doi curieri diplomatici – unul reprezentând pe Cristescu, şeful Siguranţei Statului – am fost trecut şi eu pe paşaport tot curier, deşi fusesem ministru la Haga. Înainte de a pleca, am primit o telegramă ca să vin pe numele meu, de Vişoianu. M-am gândit că e imprudent să fac asta, pentru că autorităţile germane, care asigurau paza din partea bulgărească, şi-ar fi dat seama că eu reprezint Opoziţia şi aş fi căzut pe mâna nemţilor.

În aşteptarea vizei am stat la graniţa bulgaro-turcă două ore, timp în care neliniştea noastră creştea. În sfârşit, a venit un ofiţer german care ne-a dat paşaportul pe care era viza şi ne-a urat drum bun. Abia mai târziu am aflat de ce am aşteptat atât de mult şi de ce n-am fost reţinut. Englezii ne-au spus că linia telefonică cu Bucureştiul era întreruptă şi paznicii germani ai frontierei bulgare n-au avut răbdare să aştepte peste două ore.

Când am ajuns la Constantinopol, unde m-au primit englezii, am vrut să aflu de la ei care a fost pricina pentru care au ţinut să călătoresc cu numele meu – fapt periculos – şi ce credeţi că am aflat? Ei trimiseseră o telegramă ca să nu viu cu paşaportul pe numele meu. A fost o eroare de decodare a telegramei…

Am acceptat până la urmă ca aviaţia aliată să bombardeze Bucureştiul

Actele pe care le-am dus cu mine erau cunoscute de Rege; militarii au lucrat planurile pe care le-am luat cu mine după ce ei au fost încredinţaţi că suveranul aprobase aceste demersuri. Prin alte mijloace, prin intermediul misiunii sovietice din Suedia, prin doamna Kolontay, Antonescu aflase şi el de aceste tratative.

Deşi era informat prin ministrul nostru din Suedia, Antonescu nu vroia să facă un armistiţiu.
La Cairo noi am vorbit despre pregătirile noastre militare pe care le preconizam (pentru ieşirea din război – n.r.) şi aşteptam să ne vină răspunsul. Anglo-americanii ni l-au dat după două zile de la conferinţa pe care o avusesem cu ei şi ne-au spus să aşteptăm răspunsul sovietic, dar răspunsul sovietic nu venea. A trecut o săptămână, au trecut două, cinci, eu îl vedeam din când în când pe Novikov cu care vorbeam despre orice, dar nu primeam răspunsul.

După un timp, când situaţia noastră militară s-a înrăutăţit am avut impresia că Rusia pregăteşte intrarea în România fără armistiţiu. Atunci am fost să-l întâlnesc pentru a zecea oară pe ambasadorul britanic împreună cu care m-am dus la reprezentantul sovietic. Lordul Moin l-a întrebat dacă a primit vreun răspuns de la Moscova. Nu primise. „Nu poţi da încă o telegramă?”, l-a întrebat englezul. Novikov s-a uitat la noi şi a spus: „Dumneavoastră credeţi că un ambasador sovietic poate să dea o asemenea telegramă guvernului sovietic?”.

După lungi tratative, mareşalul Wilson, care comanda trupele aliaţilor din zona Mediteranei a acceptat cererile noastre urmând ca pe 26 august să trimită unităţi de aviaţie ca să bombardeze obiectivele militare din preajma Capitalei. După cum se ştie ziua de 26 august era ziua hărăzită iniţial pentru declanşarea evenimentelor. Noi comunicasem la Bucureşti că suntem de părere ca să dăm lovitura fără răspunsul sovietic, deoarece eram convinşi că Rusia sovietică vrea să intre în România fără armistiţiu, tocmai pentru a dispune de soarta ţării noastre sută la sută. Bucureştiul a acceptat punctul nostru de vedere însă evenimentele s-au precipitat prin arestarea mareşalului Antonescu în ziua de 23 august.

A urmat o noapte în care cu bietul Ştirbei ne-am frământat teribil ca să facem ceva pentru a opri o tragedie prin bombardamentul pe care aviaţia aliaţilor ar fi urmat s-o facă la data convenită cu noi. Până la urmă hotărârea noastră a fost de a lăsa ca acţiunea militară a aviaţiei anglo-americane să aibă loc ca ea să distrugă punctele de rezistenţă germane, chiar cu riscul pierderilor în rândul armatei noastre (cam cinică socoteala cu „pierderile colaterale”, nu? – n.r.). Decizia noastră s-a dovedit, din fericire, inspirată, căci bombardamentul s-a dovedit salvator; armatele române reuşiseră să se desprindă de trupele germane...

Pentru cine bat clopotele la Moscova

Fiind la Cairo am primit dispoziţia ca împreună cu Ştirbei să ne ducem la Moscova. Acolo a venit şi o delegaţie a noului guvern constituit în frunte cu generalul Sănătescu. Din această delegaţie făcea parte Pătrăşcanu, care era ministru de Justiţie, Hristu Ionel, care era expert în chestiile economice, un general, nu mai ştiu cum îl cheamă, care s-a alăturat apoi comuniştilor.

La Moscova ni s-a spus că trebuie să semnăm armistiţiul pe care îl negociasem la Cairo. Aici, la Moscova, am tot aşteptat vreo două-trei săptămâni până când am fost, într-o seară, convocaţi la Kremlin de către Molotov, care era ministrul de Externe.

Nu era seară, era miezul nopţii. Începuse să se tragă clopotele şi Molotov ne-a spus motivul pentru care bat ele: „Am ocupat Bucureştiul”. Atunci am înţeles de ce fuseserăm puşi să aşteptăm atâta timp. Şedinţa Comisiei de armistiţiu era prezidată de către Molotov, care avea alături pe Vîşinski şi alţi sovietici. Mai erau prezenţi Harimann, reprezentantul Americii, şi ambasadorul britanic.

Tratativele au început printr-o declaraţie care era o expunere a punctului de vedere românesc şi a fost făcută de către Pătrăşcanu, de mine şi de Hristu. Declaraţia a fost citită de Pătrăşcanu, care, vreau să vă spun, n-a schimbat niciun cuvânt. S-a purtat foarte frumos, a fost un bun român. După aceea au început discuţiile pe articole; toate declaraţiile de natură politică le făceam eu, cele de natură economică le făcea Hristu, un bun prieten de-al meu cu care am copilărit chiar.

Molotov ne lăsa să vorbim şi doar intervenea din când în când zicându-ne să trecem la articolul următor. Şi aşa treceam de la un articol la altul; ei luau notă de observaţiile noastre şi a doua zi veneau cu anexa la articolele la care noi făcusem observaţii serioase. Anexele, să nu credeţi că făceau concesii românilor, ci dimpotrivă, interpretau în modul cel mai rău pentru noi dispoziţiile din armistiţiu. În această situaţie, am hotărât împreună cu Hristu să nu mai facem observaţii şi aşa am trecut de la un articol la altul. Abia la sfârşit am cerut să se adauge patru articole, între care cel mai important pentru mine era ca la sfârşitul ostilităţilor militare trupele aliaţilor vor părăsi teritoriul României.

Molotov a obiectat că nu e nevoie, căci e de la sine de înţeles că la sfârşitul operaţiunilor militare ei se vor retrage, la care eu am insistat spunând că tocmai de aceea trebuie să specificăm căci noi nu cerem altceva. Molotov se întrecea să mă asigure că nu e nevoie, dar eu eram tânăr pe vremea aceea, tot insistam şi i-am spus cuvintele lui Talleyrand: „Merge fără să spui, dar mai bine e s-o spui.” Molotov mi-a mulţumit că i-am amintit de Talleyrand, dar nu e nevoie. Insistenţele mele au fost întrerupte de Harimann, care a spus că-l roagă pe domnul Vişoianu să nu mai insiste, căci punctul de vedere al domnului Molotov este împărtăşit şi de americani.

Unde roşeşte obrazul lui Vîşinski

După Revoluţie au fost publicate prevederile despăgubirilor de război impuse României. În câţiva ani Ţara avea să fie pustiită în aşa hal încât Stalin, nemaiavând ce mai lua, ne-a mai pricopsit cu încă o mostră de cinism… tovărăşesc: URSS, în mărinimia sa, ne-a redus, chipurile, la jumătate plata datoriilor de război!

C.Vişoianu: Eu eram încă în guvern (e vorba, desigur, de lunile ianuarie-februarie, puţin înainte de impunerea de către Vîşinski a guvernului Groza – n.r.) şi însărcinat cu executarea armistiţiului când, într-o zi, îmi telefonează ministrul Economiei să-mi spună că un general sovietic a venit la el şi îi cere lucruri pe care nu i le putem da, dar că acesta insistă. I-am cerut să-l trimită pe general la mine cu lista cu pretenţiile pe care le are.

Ce credeţi că ne cerea printre altele? 40.000 de bluze de mătase pentru femei, 40.000 de ouă de fazani (el fusese la o vânătoare şi văzuse că avem fazani), 40.000 (sau 80.000, dar cifra de patruzeci de mii era cea obişnuită) de perechi de pantofi de damă cu tocuri înalte. „Bine, bine, i-am spus eu, dar dumneavoastră hrăniţi armata cu ouă de fazan?

Îmbrăcaţi femeile, care sunt, să zicem, în armată cu bluze de mătase şi le înălţaţi pe pantofi cu tocuri cui? I-am spus clar că noi nu avem nimic din toate astea şi nu-i putem satisface dorinţele. Atuncea, zice, să-mi daţi bani.” „Nu vă dăm niciun ban.”

După o săptămână a venit Vîşinski la Bucureşti şi atunci Groza, care era vicepreşedintele guvernului, a zis să vorbim cu Vîşinski despre condiţiile armistiţiului; el (Groza – n.r.) admitea tot ce cereau ruşii. I-am spus domnului Vîşinski să facă ordine în delegaţia sovietică pentru îndeplinirea condiţiilor de armistiţiu căci acolo e un haos, vin fel şi fel de generali care cer fel şi fel de lucruri şi noi nu ştim dacă din proprie iniţiativă sau din partea delegaţiei şi ca dovadă, i-am spus ce ceruse acel general. I-am dat lista. Vîşinski s-a uitat la ea şi a roşit, deşi, poate, în viaţa lui nu roşise.

După câtăva vreme generalul a dispărut din ţară... Noi am trimis din ţară doi saci cu documente privitoare, mai ales, la felul cum e aplicat armistiţiul, saci pe care-i făcusem împreună şi cu Niculescu-Buzeşti şi Rădulescu-Pogoneanu, saci ce i-am încredinţat unui colonel american, dar când am venit în Occident, n-am reuşit să dăm de urma lor...

Am fugit din ţară ascuns în coada avionului

Pentru a da satisfacţie platonică aliaţilor occidentali, Moscova a acceptat ca în guvernul Groza să joace rol de figuranţi şi câte un ministru aparţinând partidelor tradiţionale. Vişoianu a refuzat.

C.Vişoianu: După un aşa refuz am devenit pentru ei (pentru ocupantul sovietic şi ciracii lui – n.r.) inamicul numărul unu. Casa mea de pe Barbu Catargiu era păzită de ăştia, un taxi mă urmărea încontinuu. De ce n-am vrut să rămân într-un guvern dominat de comunişti? Să contribui la prăpădirea ţării noastre?Atuncea Tătărescu a devenit ministru de Externe, căci altfel ar fi fost la economia naţională. Şi, la sugestia lui Pătrăşcanu, m-am hotărât să plec din ţară. Se aflau la Bucureşti doi ofiţeri americani, care erau prieteni cu noi, mai ales cu Pogoneanu şi cu Camil, şi cu ajutorul lor am putut pleca cu un avion american, avion al generalului Skiler, care comanda misiunea militară americană din România.

Am primit o uniformă de soldat şi împreună cu domnul Stănescu, care fusese interpret la englezi, la Bucureşti (el a stat ascuns sub o bancă, iar eu în coada avionului, printre mecanismele alea) am plecat din ţară. Vreau să ştiţi că sovieticii înainte de decolare au inspectat avionul, dar nu şi-au dat seama că ceva nu e în ordine.

Când am ajuns deasupra Ungariei am fost scos din ascunzătoare. Aşa am ajuns la Viena şi de la Viena am fost transportaţi în Germania, într-un orăşel de lângă Frankfurt. După câţiva ani am înfiinţat Comitetul Naţional Român pe care l-am condus timp de douăzeci de ani. Scopul lui era să reprezinte interesele României şi să stăruie pe lângă aliaţii occidentali ca ei să încerce să uşureze situaţia din ţară şi să facă tot posibilul ca ţara să fie eliberată.

Din nenorocire, n-am avut rezultate, deoarece politica lor era încă legată de ruşi, care dispuneau de România cum voiau. Comitetul a funcţionat sub autoritatea Regelui. Noi am dorit să fie un guvern în exil însă americanii n-au acceptat.

Am vorbit cu consulul american să-i dea viză de intrare în SUA lui Lucreţiu Pătrăşcanu

Pătrăşcanu era un comunist naţional, un intelectual. S-a făcut comunist pe vremea când era student în Germania. Da, avea sentimente naţionale. În timpul pregătirii actului de la 23 august ne vedeam foarte des, după aceea am fost cu el la Moscova. Eu îi spuneam Andrei, cum fusese numele lui ascuns.

După şedinţele noastre (din septembrie 1944, de la Moscova – n.r.), el se întâlnea cu comuniştii români de la Moscova, Ana Pauker, Vasile Luca, care erau refugiaţi acolo. După întâlnirile cu ei era disperat. „Nu-mi închipuiam aşa ceva. Că nu voi putea lucra vreodată cu ei.” Era complet dezamăgit de aceştia. De acolo a început ruptura dintre el şi aripa moscovită a comuniştilor şi apoi dezacordul s-a agravat. Mă ţinea la curent cu toate astea, îmi spunea tot.

Se lupta să-i convingă să lase România cât mai liberă, s-o lase să lucreze ca să facă faţă obligaţiilor ce decurgeau din armistiţiu. Părerea lui era că Partidul Comunist trebuie să rămână în opoziţie – el ştia că erau o mie de comunişti, nu mai mult – ca un partid tolerat, până când vor creşte numeric şi vor intra în alianţe politice cu alte partide. A fost persecutat de toţi în frunte cu Ana Pauker. Vorbeam cu el deschis, despre toate.

El a primit ordin să-l atace pe Maniu, deşi în tot timpul războiului sovieticii spuneau la posturile lor de radio românilor să-l asculte pe Maniu, să-l urmeze pe Maniu. Asta era vorba lor la ordinea zilei... Am ajuns după multă vreme la Geneva, eram după o depresiune pe care o făcusem – fusesem convins că n-o să-mi mai văd niciodată ţara. Acolo am întâlnit-o pe prietena lui Pătrăşcanu.

El venea de la o conferinţă a juriştilor de la Bruxelles. I-am transmis să nu se mai întoarcă în ţară pentru că este condamnat. Eu am vorbit cu consulul american care mi-a spus că-i dă viză de intrare în America. Săracu’, totuşi s-a întors. Mi-a spus că nu poate să trăiască în afara ţării. Am constatat, mi-a spus el, că anglo-americanii nu există şi ruşii vor face ce vor ei, vor fi stăpâni cincizeci de ani şi trebuie să ne adaptăm. Astea au fost ultimele lui cuvinte...Comentarii

Cum se numesc, oare, cei

Cum se numesc, oare, cei care, atunci cand armata tarii este angajata in lupta pe viata si pe moarte cu inamicul, cauta sa pactizeze cu acesta? 23 august 1944 este un act de inalta tradare si de inalta prostitutie politica pe care artizanii lui il escamoteaza, fiindca e greu sa accepti ca ai "onoarea nereperata". In tara asta doar legionarii si Antonescu au aratat ca stiu sa lupte si sa moara.

Postat de: Anonymous, 08 Iulie 2014 |

Dl. Arachelian se Intilneste cu Istoria !

Eu am un interes special pentru bombardamente, avind in vedere ca "stramosii" mei au avut norocul ca o bomba (lansata de un avion american) sa-i transforme din "capitalisti" in "proletari"... cu citiva ani inainte de nationalizare.
Asta pentru ca bomba mentionata le-a distrus complet "investitia" in care isi bagasera tot "capitalul": un restaurant si un magazin alimentar. Nemaiavind bani din ce sa traiasca... ai mei s-au angajat la o fabrica.
.
Bomba a creat mai multe avantaje nebanuite: cind a venit nationalizarea... ai mei nu si-au mai facut singe rau ca le-a luat cineva restaurantul si nici "stabilizarea" nu i-a afectat prea mult, pentru ca nu mai avea de ce.
.
Eu am citit articolul mai mult pentru Dl. Costica Visoianu pe care-l stiam mare diplomat din perioada interbelica.
.
Vreau sa zic ca autorul (numele lui) nu m-a atras deloc, zic asta pentru ca mi-am amintit de anii de dinainte de 1989 - cind Dl. Vartan Arachelian era unul din artizanii emisiunilor TV... ma refer la perioada cind durata zilnica a programului TV era de numai doua ore. O ora era alocata Telejurnalului si Jurnalului de Noapte, iar cealalta ora era alocata unor emisiuni "realizate" de catre Dl. Arachelian si citiva colegi de-ai Domniei Sale.
.
Dupa 1989 am ramas "placut surprins" sa aflu ca Dl. Arachelian era, de fapt, un mare monarhist si un ziarist democrat. Era, ca sa zic asa, "de dreapta".
Dl. Arachelian a sarit printre primii si fara frica ca-si rupe un picior... din partea stinga in partea dreapta.
Sa fie sanatos.
.
Pe la inceputul articolului, cind ne este prezentata personalitatea Dlui Costica Visoianu, se face afirmatia ca acesta a facut parte din delegatia Opozitiei care negocia pacea cu puterile occidentale la Cairo si ca a participat la Tratativele de Armistitiu de la Moscova !
.
Cred ca Dl. Arachelian exagereaza un pic (cam mult), cred ca mai pastreaza in el modul triumfalist de a prezenta unele din episoadele istoriei noastre (cam ca pe vremea cind era el realizator TV, inainte de 1989).
.
Se pare ca Dl. Arachelian nu a observat ca negocierile de pace ale Opozitiei cu puterile aliate de la Cairo erau un fel de "ping-pong la perete", mai simplu spus: negociau cu peretii.
.
Iata modul de desfasurare al negocierilor de pace, dupa_cum ne spune chiar Dl. Visoianu in chiar articolul de fata:
.
"La Cairo noi am vorbit despre pregătirile noastre militare pe care le preconizam (pentru ieşirea din război – n.r.) şi aşteptam să ne vină răspunsul. Anglo-americanii ni l-au dat după două zile de la conferinţa pe care o avusesem cu ei şi ne-au spus să aşteptăm răspunsul sovietic, dar răspunsul sovietic nu venea. A trecut o săptămână, au trecut două, cinci... dar nu primeam răspunsul".
.
Daca era dupa Dl Costica Visoianu mai purta si acum tratative de pace la Cairo !
Noroc ca, la un moment dat, i-a spus cineva sa se duca la Moscova !
.
La Cairo, i-a venit Dlui Visoianu ideea cu bombardamentul din titlul atricolului.
Cica a "orderat" un bombardament pentru data de 26 August 1944, ca sa-i sperie pe nemti.
Cred, din pacate, ca memoria ii joaca o festa ori poate ca maresalul Wilson l-a lasat sa vorbeasca singur, ca de obicei (la pereti).
.
Vreau sa zic ca, daca este sa ma i-au dupa un alt articol din Historia, se pare ca pe data de 26 August 1944... nici americanii si nici englezii nu au bombardat Bucurestiul, ultimul bombardament al Bucurestiului de catre americani sau englezi avind loc ceva mai devreme de 26 August 1944).
(este vorba despre articolul de la acest link: http://www.historia.ro/node/3381)
.
Referitor la "tratativele" pentru armistitiul de la Moscova... chiar Dl. Costica Visoianu ni le descrie in fraza aceasta:
.
"În această situaţie, am hotărât împreună cu Hristu să nu mai facem observaţii şi aşa am trecut de la un articol la altul."
.
... adica "tratativele" se rezumau practic la o "scriere dupa dictare".
.
Dl. Arachelian pare cam slab de inger, daca numai de la atita lucru a simtit ca s-a intilnit cu Istoria (cum_spune el).
Oricum, a reusit sa ne reaminteasca de Dl. Visoianu, altfel un om onest, care maturat de istorie a trait o mare parte a vietii sale fara sa inteleaga ce a patit.
.
Dl. Visoianu a iesit din istorie nu atunci cind s-a ascuns in coada acelui avion, din care n-a mai iesit decit pe teritoriul Ungariei. A iesit chiar mai devreme, cam cind isi inchipuia ca duce negocieri de pace la Cairo.
.
Apoi - zeci de ani - s-a jucat de-a Comitetul National Roman (CNR).
Acest CNR, condus mult timp de catre Dl. Visoianu, a fost un exemplu in care noi romanii nu reusim sa fim uniti, atunci cind sintem intr-o situatie dramatica.
CNR-ul, cu exceptia organizarii unor activitati culturale minore, a fost un prilej pentru romanasi de a pierde timpul in discutii sterile, de a se certa intre ei, de a ciuguli din banii organizatiei si de a visa cai verzi pe pereti.
.
Cu ceva vreme in urma imi imaginam ca CNR-ul era o organizatie a romanilor de pretutindeni, care se finanta din contributiile membrilor sai, care doreau sa participe la proiecte comune de interes national.
.
Spanac !
.
CNR-ul se finanta din fonduri "manglite" direct din visteria Statului Roman (pina sa preia comunistii puterea complet), din seifurile unor reprezentante din Europa sau din sprijinul acordat de SUA.
Cum s-au terminat de papat fondurile "manglite" sau date de catre SUA... s-a terminat brusc si cu organizatia romanilor de pretutindeni.
.
Nu cred ca trebuie sa ne speriem (ca Dl. Arachelian) daca privim o poza cu Dl. Visoianu - in poza nu este Istoria !
.
Stefan
.
PS
Nu vreau sa spun ca Dl. Visoianu este un baiat rau (din contra).
El a facut multe lucruri, fara a reusi ceva deosebit.
(nu cred ca i-a reusit nici macar chestia cu bombardamentul).

Postat de: Anonymous, 27 Martie 2013 |

Lucretiu Patrascanu - o figura tragica

Lucretiu Patrascanu a fost una dintre primele victime ale comunismului romanesc din vremea aservirii totale a Tarii fata de U.R.S.S. A existat si, probabil, inca exista marxisti care considera ca "revolutiile isi devoreaza copiii". Adevarul acesta este doar unul partial... Revolutia Americana care a condus la obtinerea Independentei coloniilor britanice nu a inregistrat un asemenea fenomen. Nu acelasi lucru s-a intamplat in Franta, tara in care revolutionarii foloseau ghilotina ca 'instrument de lucru" in lupta pentru inlaturarea fizica a tuturor opozantilor. Robespierre a fost si el victima sacrificata a revolutiei pentru victoria careia luptase.
Orbirea lui Patrascanu este si astazi de neinteles daca tinem seama ca el a fost inainte de toate un intelectual rasat si un jurist bine cotat. De neinteles a fost si orbirea de care a suferit cumnatul sau, Petre Pandrea, jurist la randul lui... Poate ar trebui sa luam in calcul si dorinta de marire a celor doi reprezentanti ai burgheziei deveniti comunisti ad-hoc.
Destinul lui Patrascanu a fost tragic pana la sfarsit... Cumnatul a scapat cu viata si a apucat sa vada "binefacerile" regimului politic pentru care luptase. Omul a avut finalmente curaj deoarece si-a scris memoriile dar nu a apucat sa vada prabusirea grotesca a comunismului romanesc catre sfarsitul tragicului veac XX.

Postat de: Stefan Caliga, 08 Octombrie 2010 |

Publică un comentariu nou

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Credeţi că achitarea lui Corneliu Zelea Codreanu în 1925 a fost justă?
Te abonezi la Historia şi câştigi
Aboneaza-te la NEWSLETTER
 

 HISTORIA, Nr. 156, Ianuarie 2015

HISTORIA, Nr. 156, Ianuarie 2015 -
14 Ianuarie 2015

La cumpăna dintre anii 1944-1945, Germania se lupta pentru supravieţuire. Rămas fidel concepţiilor sale, Hitler a lansat o ofensivă de mari proporţii pe Frontul de Vest (bătălia din Ardeni) la 16 decembrie 1944. Aliaţii occidentali au fost complet luaţi prin surprindere de amploarea atacului; serviciile de informaţii erau convinse că armata germană nu mai e capabilă să pună laolaltă suficiente forţe. Vedeţi mai multe detalii
Realitatea.net

Popular content
Soluţie implementată de Tremend
SATI