• Gesta Danorum și Cruciada venzilor

   Procesul de creștinare al populațiilor balto-slave și uralice din regiunea Mării Baltice va avea loc între secolele XII-XIV. În acest interval vor fi convertiți slavii polabi, finlandezii, livonienii, estonienii, semigalii, prusacii și lituanienii...
  • Gesta Danorum și Cruciada venzilor

   Procesul de creștinare al populațiilor balto-slave și uralice din regiunea Mării Baltice va avea loc între secolele XII-XIV. În acest interval vor fi convertiți slavii polabi, finlandezii, livonienii, estonienii, semigalii, prusacii și lituanienii...
  • Gesta Danorum și Cruciada venzilor

   Procesul de creștinare al populațiilor balto-slave și uralice din regiunea Mării Baltice va avea loc între secolele XII-XIV. În acest interval vor fi convertiți slavii polabi, finlandezii, livonienii, estonienii, semigalii, prusacii și lituanienii...
  • Țările Române între Imperiul Otoman și Europa creștină

   Volumul Profesorului universitar Bogdan Murgescu Țările Române între Imperiul Otoman și Europa creștină publicat la editura Polirom, București, 2012 oferă o imagine complexă a Țărilor Române, de la situația politică în care se aflau acestea și...
  • Cetatea medievală de la Tăuți

   Cetatea medievală se află pe Valea Ampoiului la 13 km de Alba Iulia și a fost construită în 1276, la inițiativa episcopului Petru al Ardealului. În maghiară, satul unde se găsește cetatea poartă numele de Tótfalud-Totfalău. Cetatea se află la...
  • Sfințirea mănăstirii Putna

   Informații importante despre sfințirea mănăstirii de la Putna putem găsi în cronica scrisă de Grigore Ureche (1590-1647), numită Letopisețul țării Moldovei, de când s-au descălecat țara și de cursul anilor și de viiața domnilor carea scrie de la...
  • Campaniile militare ale Moldovei împotriva secuilor (sec.XV-XVI)

   Informațiile prezente sunt extrase din cronica lui Grigore Ureche (1590-1647), numită Letopisețul țării Moldovei, de când s-au descălecat țara și de cursul anilor și de viiața domnilor carea scrie de la Dragoș vodă până la Aron vodă. Cronica face...
  • Povestiri slave despre Vlad Țepeș

   Legendele slave despre domnitorul Țării Românești Vlad Țepeș provin din arealul balcanic (slavii sudici) și au fost scrise de către un martor al evenimentelor petrecute în jurul personajului Draculea. Aceste povești (19 la număr) au fost transpuse...
  • Originea berii

   Multă vreme s-a crezut că prima bere s-a produs în Egiptul Antic, dar la începutul secolului al XX-lea s-au făcut o serie de descoperiri arheologice care indicau Sumerul drept loc unde berea a fost produsă pentru prima dată. Mai multe documente...
  • Moldovenii „pravoslavnici”

   În volumul VI din Călători străini despre Țările Române aflăm despre „dreapta credință” a moldovenilor. Acolo, cronicarul și arhidiaconul sirian Paul de Alep (1627-1669), care a călătorit în viața sa pe meleagurile Moldovei, ne relatează...

Pagini